Strålfors och Intrum Justitia i samarbete

Strålfors och Intrum Justitia i samarbete Strålfors AB rapporterar att företaget inlett ytterligare ett strategiskt samarbete. Intrum Justitia Fakturaservice skickar i framtiden sina kunders fakturainformation direkt till Strålfors för snabb och säker hantering. Strålfors skall med detta underlag strukturera och distribuera fakturor, specifikationer, påminnelser och bilagor enligt slutkundens önskemål. Traditionell tryckning kompletteras med modernare former som e-giro, e- faktura, e-post, EDI eller fax. Det första samarbetsprojektet omfattar tjänster åt Telenordia, som är en av Intrum Justitias största kunder. Strålfors kommer att producera 1,7 miljoner fakturor årligen åt Telenordia med tillhörande detaljspecifikationer, påminnelser och räntefakturor. Telenordias alla utgående dokument lagras i ett av Strålfors utvecklat webbarkiv, vari dokumenten kan återsökas snabbt och effektivt. Höga krav på Intrum Justitias samarbetspartner * Dagens globala handel ställer krav på en flexibilitet som kan vara tids- och kostnadskrävande. Intrum Justitia är verksamt på flera platser i Europa och erbjuder sina kunder alla på marknaden förekommande betalningslösningar. Detta ställer i sin tur höga krav på Intrum Justitias samarbetspartner, påpekar Tony Svensson, Europachef, Intrum Justitia Fakturaservice. * Strålfors ser fram mot det aktuella samarbetet. Nu kan respektive företags kompetens utnyttjas på bästa sätt, menar Lars Norén, chef Elektronisk Dokumenthantering på Strålfors. Strålfors är ett IT-fokuserat Business to Business- företag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring. Koncernen omsatte förra året 2,6 miljarder och har egen verksamhet i 11 länder. Företaget har 1 580 anställda, varav 840 i Sverige. Strålfors aktier är noterade på Stockholmsbörsen sedan 1984. För ytterligare information kontakta: Ulf Sköld Direktör Affärsutveckling samt Affärsområdeschef, IT-Development, Strålfors Tel: 040-661 37 00 Mobil: 0709-586 615 Tony Svensson Europachef, Intrum Justitia Fakturaservice Tel: 08-616 78 70 Mobil: 070-549 78 81 Strålfors AB, Helsingborgsvägen 20, SE-341 84 Ljungby. Tel: 0372 - 850 00. Fax: 0372 - 850 40 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00130/bit0002.pdf

Om oss

Strålfors är ett IT-fokuserat Business to Business-företag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring.

Prenumerera

Dokument & länkar