Strålfors slutför avtal med Nordea om övertagande av print och kuvertering i Norden

Strålfors, har tecknat slutgiltigt avtal med Nordea om att ta över all print och kuvertering för Nordea i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Avtalet föregicks av ett Letter of Intent som offentliggjordes den 1 december. Uppdraget betingar ett årligt värde på 70 MSEK och löper över fem år. Avtalet, tillsammans med flera andra uppdrag samt förvärvet av CSC’s print center i Danmark den 17 december, innebär att affärsområde Informationslogistik uppnår en omsättning på cirka 1 miljard SEK. Strålfors är ledande i Norden inom informationslogistik och dessutom det enda företag i Norden som har detta som sin kärnverksamhet.

I samband med uppdraget tar Strålfors över runt 30 medarbetare från Nordea i Sverige, Danmark och Finland. Strålfors har redan tidigare tecknat avtal med Nordea om leverans av blanketter och kuvert som används för dessa printade utskick. Strålfors kärnverksamhet är att på ett rationellt sätt hantera verksamheters affärs- och marknadskommunikation till deras många kunder. Informationen sker på det media som kunden önskar. Det kan vara i form av personaliserade kort, elektroniskt överförd media eller pappersbaserade utskick. Ofta handlar det om en kombination. För ytterligare information vänlig kontakta: Per Samuelson, Strålfors Telefon: 0372 – 854 40 VD och koncernchef Mobil: 0708 – 58 54 40 Presskontakt: Elisabeth Sjöberg Ansvarig extern information Telefon: 0372 – 851 19

Om oss

Strålfors är ett IT-fokuserat Business to Business-företag med grafisk tradition, verksamt med helhetslösningar inom området informationsöverföring.

Prenumerera

Dokument & länkar