Strålfors stärker sin position inom elektronisk informationsöverföring

Report this content

Strålfors stärker sin position inom elektronisk informationsöverföring Strålfors, ledande i Norden inom informationslogistik, har tecknat en avsiktsförklaring avseende förvärv av Maila Nordic AB. Bolaget, som ägs främst av Telia Business Innovation och ledande befattningshavare, har idag runt 50 kunder inom avancerade e-postlösningar för marknadsföring och kundkommunikation. Maila är tänkt att ingå i Strålfors affärsområde Informationslogistik som bland annat tillhandahåller helhetslösningar för utdata på papper, på kort och elektroniskt. Förvärvet av Maila kommer att förstärka produkt- och tjänsteportföljen avseende e-postlösningar. För Maila innebär affären tillgång till Strålfors resurser och kundbas samt internationella organisation. Elektronisk kundkommunikation kommer att växa kraftigt inom de närmaste åren. Strålfors och Maila får tillsammans en stark position och bra struktur för att växa inom området. Förvärvet får inledningsvis endast en marginell effekt på Strålfors resultat och finansiella ställning. För mer information kontakta: Håkan Werner, Divisionschef Tel: 08-601 1091 Strålfors Information Logistics Mobil: 0709-18 49 98 E-post: hakan.werner@stralfors.se Magnus Billgren, VD Tel: 08-50 30 73 02 Maila Nordic AB Mobil: 0707-22 61 58 E-post: magnus.billgren@maila.com Om Strålfors: Företaget har sin grund i den grafiska industrin och är idag huvudsakligen verksamt inom området informationsöverföring. Strålfors utvecklar, producerar och levererar system, tjänster och produkter för effektiv kommunikation av affärskritisk information. Koncernen, som grundades 1919, omsätter 3,3 miljarder SEK och har verksamhet i elva länder med totalt 1850 anställda. Strålfors B-aktie är noterad på Stockholmsbörsen sedan 1984. Se även www.stralfors.se Om Maila: Företaget erbjuder kompletta lösningar för att distribuera, administrera och personifiera e-postutskick. Maila bygger upp integrerade kundlösningar för e-post, genomför e-postkampanjer och erbjuder kompetensutveckling inom området. Maila Nordic grundades 1998 och bland kunderna finns com hem, Finnair, Oracle, Siemens, m.fl. Företaget är verksamt i Sverige med en ambition att följa sina kunder internationellt. Se även www.maila.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT00840/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT00840/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar