24-timmarsservice hos Länsstyrelsen i Stockholms län

Report this content

24-timmarsservice hos Länsstyrelsen i Stockholms län - Pilotprojekt kortar ansökningsprocessen från tre månader till tre dagar Nu tar Länsstyrelsen i Stockholms län steget mot att bli en 24- timmarsmyndighet. Man ska kunna ansöka om trafiktillstånd genom flera olika kanaler alla tider på dygnet. Genom att teckna avtal med Posten om 24-timmarstjänster snabbas ansökningstiden upp. I dag kan det totalt ta tre månader att få ett yrkestrafiktillstånd. Med den nya tjänsten räknar Länsstyrelsen med att det kommer ta tre dagar. Man förenklar för såväl den sökande som för handläggaren på Länsstyrelsen. Varje år ansöker cirka 3000 svenskar om tillstånd för att bedriva yrkesmässig trafik. Ansökningsförfarandet innehåller många myndighetskontakter och kan ta upp till tre månader. I dag samlar den sökande själv in de uppgifter som Länsstyrelsen behöver för att kunna fatta sitt beslut. När den nya tjänsten införs behövs det inte längre. Den som söker yrkestrafiktillstånd i Stockholms län kommer att kunna skicka in sin ansökan via Internet efter att man identifierat sig. Sökande som inte använder Internet kan även i fortsättningen skicka in ansökan i ett vanligt brev som datafångas, digitaliseras, av Posten. Det innebär att Posten samordnar samtliga inflöden och en ansökan hanteras lika effektivt oberoende om ansökan kommer in via Internet eller per post. Med hjälp av Postens SHS, Spridnings- och Hämtningssystem, hämtas sedan automatiskt information hos berörda myndigheter. Som sökande behöver man bara ha kontakt med Länsstyrelsen. - Vi vet från undersökningar att medborgarna vill använda Internet för sina myndighetsärenden, på egna villkor och tider, samt att kontakterna skall vara enkla och smidiga. Länsstyrelsens nya tjänst är ett bra exempel som motsvarar dessa förväntningar. Postens tjänster kommer att vara viktiga bidrag när offentlig förvaltning påbörjar sin modernisering för att bli 24-timmarsmyndigheter, säger Karin Norman, chef för Posten eGovernment Samarbetet mellan Länsstyrelsen i Stockholm och Posten är ett av de första exemplen på lösningar som skapas utifrån Statskontorets mål om medborgarservice genom olika kanaler oberoende av tid på dygnet. - Statskontoret har formulerat krav på myndighetsgemensamma infrastrukturtjänster. Våra tjänster motsvarar dessa krav avseende såväl identifierings- och signeringstjänster som tjänster för att hämta och lämna information, säger Karin Norman. Vid frågor kontakta: Karin Norman, chef Posten eGovernment 08-781 63 55 Rolf Björklund, Länsstyrelsen i Stockholms län 08-785 43 60 Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Kort sagt är vi experter på allt mellan "Till och Från". Med över 3000 serviceställen ger vi daglig service till 4,1 miljoner hushåll och 500.000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med cirka 40.000 medarbetare och en omsättning på närmare 24.5 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Moderbolag i koncernen är Posten AB (publ) som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT01150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT01150/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar