Lennart Grabe lämnar Posten

Report this content

Lennart Grabe lämnar Posten Postens VD och koncernchef Lennart Grabe lämnar i dag sin befattning. Börge Österholm, tidigare vice VD i Posten, blir tillfälligtvis verkställande direktör och koncernchef. Rekrytering av långsiktig chef inleds omedelbart. Postens styrelse förstärks med Telias tidigare koncernchef Marianne Nivert. Posten är ett av västvärldens effektivaste och bäst skötta postföretag. I takt med förändringar i kundernas postvanor och efterfrågan har Posten hävdat sin roll och fullgjort sina viktiga samhällsuppgifter. Lennart Grabe har under knappt fyra år som koncernchef gjort ett gott arbete. Han har lett ett omfattande förändringsarbete genom bl.a. etablerandet av det nya servicenätet, renodlingen av verksamheten bl.a. genom försäljningen av PostGirot och förstärkningen av den internationella paketverksamheten. Posten står nu inför en ny utvecklingsfas med nya utmaningar. Postens viktigaste verksamhet är brev- och pakethantering. Volymutvecklingen inom brevhanteringen är negativ och betydande ytterligare minskningar kan befaras. Styrelsens bedömning är att det behövs en ny koncernchef för att leda Posten under den kommande utvecklingsfasen. Styrelsen har därför beslutat att byta koncernchef. Lennart Grabe lämnar i dag sin uppgift och rekryteringsarbetet av ny chef för Posten inleds. Börge Österholm tillträder nu som verkställande direktör och koncernchef fram till att en långsiktig chef kan tillträda. Börge Österholm har en lång bakgrund i Posten med gedigen kunskap om Postens olika verksamhetsområden. Han har också varit mycket engagerad i de förändringar som sker i Posten. Vidare kommer Telias tidigare koncernchef Marianne Nivert att inväljas som ny ledamot av Postens styrelse. - Lennart Grabe har gjort goda insatser som koncernchef för Posten. Han har stått i ledningen för koncernen under en för Posten viktig fas och genomfört nödvändiga förändringar. Nu står Posten inför en ny utvecklingsfas och då är det styrelsens bedömning att en ny chef behöver träda till. Denna bedömning delas också av Lennart Grabe, säger Postens styrelseordförande Claes Ånstrand. - Börge Österholm är väl insatt i koncernens verksamhet och aktuella frågor. Genom att Börge Österholm nu går in som koncernchef säkerställs handlingskraft och kontinuitet i Postens ledning. - Jag är också glad över att Marianne Nivert ställer sig till förfogande som ledamot av Postens styrelse. Hon blir med sin erfarenhet ett viktigt tillskott i Postens styrelsearbete, säger Ånstrand. Vid frågor kontakta: Postens presstjänst, press@posten.se, tel 08- 23 10 10 Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Kort sagt är vi experter på allt mellan "Till och Från". Med över 3000 serviceställen ger vi daglig service till 4,1 miljoner hushåll och 500.000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med cirka 40.000 medarbetare och en omsättning på närmare 22 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Moderbolag i koncernen är Posten AB (publ) som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/18/20021118BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/18/20021118BIT00350/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar