Nya villkor och priser

Report this content

Nya villkor och priser Från och med 1/1 2003 inför Posten nya priser och villkor på inrikes- och utrikesporton. Inrikesportot för ett 20-grams 1:a-klassbrev blir 5.50 SEK. De nya villkoren för utrikesportot innebär att prissättningen för 20 grams brev blir enhetlig inom zonerna Europa och Världen, 10 SEK. Föreningsbrevportot blir 4.80 SEK för brev upp till 100 g. - Inrikesportot har inte höjts sedan 1997. Under de snart sex år priset legat stilla har Posten genomfört kraftiga effektiviseringar och kostnadsbesparingar. Ökade löne- och transportkostnader slår nu igenom så mycket att en prishöjning är ofrånkomlig. Vi levererar ett brev vart som helst i Sverige över natt till ett pris som även efter höjningen är synnerligen konkurrenskraftigt och med en kvalitet som, enligt fristående mätningar, är klart världsledande, säger Postens VD och koncernchef Lennart Grabe. Möjligheten att till låga kostnader kunna skicka brev skyddas genom ett lagstadgat pristak som är kopplat till konsumentprisindex (KPI). Den höjning som nu genomförs ligger inom ramen för pristaket. Det enskilda hushållet lägger i genomsnitt ned 180 SEK på att skicka brev per år. För ett genomsnittligt hushåll ökar kostnaden för porto, efter Postens prisjustering, med 18 SEK per år. En sammanställning över inrikesportot i en rad europeiska länder bifogas till detta pressmeddelande. För mer information om Posten besök www.posten.se Vid frågor kontakta: Postens presstjänst, press@posten.se, tel 08 - 23 10 10 Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Kort sagt är vi experter på allt mellan "Till och Från". Med över 3000 serviceställen ger vi daglig service till 4,1 miljoner hushåll och 500.000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med cirka 40.000 medarbetare och en omsättning på närmare 24,5 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Moderbolag i koncernen är Posten AB (publ) som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00360/wkr0001.doc Bilaga http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00360/wkr0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00360/wkr0003.pdf