Posten och WM-data i samarbete kring säker förmedling av elektroniska meddelanden

Report this content

Posten och WM-data i samarbete kring säker förmedling av elektroniska meddelanden Posten och WM-data har ingått ett avtal om samarbete kring försäljning och integration av Postens tjänster eSkicka och eBrev. Tjänsterna kommer att erbjudas WM-datas kunder inom ramen för WM-datas tjänster för elektroniska affärer: eBusiness Services, eBS och växeltjänsten, BTS. Efter en pilotfas under årets första kvartal, lanserade Posten tjänsterna eSkicka och ePostboxen i april. Tjänsterna vänder sig mot företag respektive privatpersoner och erbjuder säker förmedling av elektroniska meddelanden. Lanseringen är ett led i en strategisk satsning av Posten, där målet är att bli en lika naturlig och självklar tjänsteleverantör för de säkra elektroniska meddelandeflödena som man är för de fysiska brevflödena. Hittills har Posten tecknat cirka 80 avtal med avsändarföretag. Under augusti i år offentliggjordes också att Posten har tecknat avtal med Handelsbanken gällande leverans av elektroniska fakturor direkt till respektive internetbank. Detta avtal ger tjänsten eSkicka möjligheten för avsändare att få leverera fakturor direkt till samtliga större internetbanker, totalt ca 3,5 miljoner mottagare. Vi har upplevt ett starkt intresse för våra tjänster. Postens styrka är vår förmåga att samordna de nya elektroniska tjänsterna med de existerande fysiska flödena, säger Per Nilsen, Produktchef för eSkicka hos Posten. WM-data är en marknadsledande aktör inom områdena systemförvaltning, integration och leverantörsanslutningar. Med tjänsten eBS/BTS tar man genom en anslutning, ett helhetsgrepp om kundens kommunikationsprocesser och deras koppling till olika affärshändelser i företaget. Det är en tjänste- och leverantörsneutral produkt, där WM-data integrerar olika filförmedlingstjänster efter varje kunds unika önskemål. Med eSkicka och eBrev får WM-data ytterligare två tjänster i den produktflora de kan erbjuda kunderna via eBS/BTS. Sedan några år har även de svenska bankerna etablerat tjänster för förmedling och betalning av fakturor i internetbankerna: tjänsterna e- giro och e-faktura. WM-data är ett av partnerföretagen bakom tjänsten e- faktura. Det är visserligen sant att banktjänsten e-faktura, som vi också arbetar med, till viss del konkurrerar med eSkicka. Men i vår roll som integratör och distributör måste vi dock agera neutralt och kunna erbjuda kunderna det som finns på marknaden, säger Lasse Asp, ansvarig för eBS/BTS på WM-data. Vi vet att det finns en mycket stor efterfrågan på tjänsterna eSkicka och eBrev. Vi ser det dels pga att samordningsvinsterna är stora i hanteringen av både fysiska och elektroniska flöden. Vi ser också en styrka i att eSkicka hanterar en bred flora av meddelandetyper för företag och myndigheter som vill kommunicera med konsumentmarknaden. Posten får en stark neutral integrationspart och kan växa snabbare Posten väljer WM-data som partner främst för deras erkända förmåga inom områdena integration och leverantörsanslutningar. Som neutral systemintegratör kan WM-data på ett unikt sätt hjälpa kunderna att realisera den potential som tjänsterna eSkicka och eBrev har, avseende effektivisering av kundens affärsprocesser. En annan aspekt av partnerskapet är att vi helt enkelt behöver hjälp att möta marknadens efterfrågan, säger Per Nilsen. Posten har på kort tid tecknat cirka 80 företagsavtal, som alla skall integreras. För att kunna växa i takt med våra marknadsmål, krävs att vi startar parallella sälj- och integrationsprocesser via partner. WM-data utökar sina möjligheter att skapa helhetslösningar för kund För WM-data innebär samarbetet större möjligheter att skapa helhetslösningar för kund. Vår ambition är att kunna möta kunden i ett helhetsresonemang om kundens affärsprocesser. Vi har mött en stor efterfrågan på Postens tjänster. Posten ses som en naturlig aktör inom detta område och Postens närvaro ökar trovärdigheten i marknaden för elektroniska meddelanden i stort. Vid frågor kontakta: Lasse Asp, ansvarig för eBS/BTS, WM-data Cross Industry Solutions AB, tel: 08-670 77 23. Per Nilsen, Produktchef eSkicka, Posten, tel: 08-781 38 55. Postens presstjänst, tel: 08-23 10 10 Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Kort sagt är vi experter på allt mellan "Till och Från". Med över 3000 serviceställen ger vi daglig service till 4,1 miljoner hushåll och 500.000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med cirka 40.000 medarbetare och en omsättning på närmare 24,5 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Moderbolag i koncernen är Posten AB (publ) som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/03/20021003BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/03/20021003BIT00070/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar