Postens delårsrapport januari-september 2002

Report this content

Postens delårsrapport januari-september 2002 - Rörelseresultatet för januari - september år 2002 uppgick till 491 (-150) MSEK varav Meddelanden och logistik -425 (-130) MSEK och Svensk Kassaservice -73 (-233) MSEK. Koncernens totala resultatförbättring förklaras av att 916 MSEK av tidigare gjorda avsättningar avseende framtida förluster i kassanätet har lösts upp. - Från och med 1 januari år 2003 inför Posten nya priser och villkor på inrikes- och utrikesporton. - Uppbyggnaden av det nya servicenätet fortskrider planenligt. Av Postens totalt 91 lokala områden har 65 infört det nya servicenätet. - I år poströstade 1, 6 miljoner svenskar och poströstningen håller sin andel av det totala antalet röster, det vill säga cirka en tredjedel. - Delårsrapporten finns tillgänglig på Postens hemsida www.posten.se Vid frågor kontakta: Agne Pettersson, vVD och CFO, tel 08-781 71 80 Postens Presstjänst, press@posten.se, tel 08-23 10 10. Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Kort sagt är vi experter på allt mellan "Till och Från". Med över 3000 serviceställen ger vi daglig service till 4,1 miljoner hushåll och 500.000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med cirka 40.000 medarbetare och en omsättning på närmare 22 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Moderbolag i koncernen är Posten AB (publ) som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01720/wkr0001.pdf Hela Rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar