Postens delårsrapport januari-september 2002

Postens delårsrapport januari-september 2002 - Rörelseresultatet för januari - september år 2002 uppgick till 491 (-150) MSEK varav Meddelanden och logistik -425 (-130) MSEK och Svensk Kassaservice -73 (-233) MSEK. Koncernens totala resultatförbättring förklaras av att 916 MSEK av tidigare gjorda avsättningar avseende framtida förluster i kassanätet har lösts upp. - Från och med 1 januari år 2003 inför Posten nya priser och villkor på inrikes- och utrikesporton. - Uppbyggnaden av det nya servicenätet fortskrider planenligt. Av Postens totalt 91 lokala områden har 65 infört det nya servicenätet. - I år poströstade 1, 6 miljoner svenskar och poströstningen håller sin andel av det totala antalet röster, det vill säga cirka en tredjedel. - Delårsrapporten finns tillgänglig på Postens hemsida www.posten.se Vid frågor kontakta: Agne Pettersson, vVD och CFO, tel 08-781 71 80 Postens Presstjänst, press@posten.se, tel 08-23 10 10. Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Kort sagt är vi experter på allt mellan "Till och Från". Med över 3000 serviceställen ger vi daglig service till 4,1 miljoner hushåll och 500.000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med cirka 40.000 medarbetare och en omsättning på närmare 22 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Moderbolag i koncernen är Posten AB (publ) som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT01720/wkr0001.pdf Hela Rapporten

Om oss

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2015 hade koncernen 35 000 anställda och en omsättning på cirka 40 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på www.postnord.com

Prenumerera

Dokument & länkar