PowerCell inleder samarbete med Siemens kring bränslecellsbaserade drivsystem för fartyg

PowerCell Sweden AB (publ) har tecknat ett memorandum of understanding med den tyska industrikoncernen Siemens AG avseende en gemensam utveckling av bränslecellsbaserade driv- och kraftgenereringssystem för fartyg.
Målet är att integrera PowerCells bränslecellssystem i Siemens befintliga system för framdrivning och kraftgenerering på den marina sidan.

Siemens AG är en av världens ledande tillverkare av integrerade system för framdrivning och kraftgenerering för marinsektorn och har utvecklat ett komplett system för fartygssektorn som marknadsförs och säljs under namnet SISHIP BlueDrive. PowerCell och Siemens kommer nu att gemensamt utveckla ett bränslecellsbaserat system som kan integreras i fartyg såsom färjor, yachter och kryssningsfartyg.

Kommersiell sjöfart påverkar miljön både genom utsläpp av koldioxid och partiklar och den internationella sjöfartsorganisationen IMO har satt som mål att halvera utsläppen från sjöfarten till 2050, något som kommer att kräva en kraftig minskning av användningen av fossila bränslen. I juni i år fick ett kraftgenereringsaggregat baserat på PowerCells bränslecellsstackar, och utvecklat av PowerCells norska samriskbolag Hyon, för första gången ett principgodkännande för fartyg av det världsledande certifieringsföretaget DNVGL.

Stor marknad
”I stora delar av den marina sektorn pågår redan en snabb omställning där ökad elektrifiering och minskad användning av fossila bränslen är centrala trender”, säger Per Wassén, vd för PowerCell. ”Skall sjöfarten klara IMO:s mål och på allvar bidra till att hantera den utmaning som klimatförändringen innebär, måste stora delar gå över till betydligt mer hållbara lösningar. Bränsleceller är här ett mycket lovande alternativ och vi och Siemens ser en stor potential för det samarbete som vi nu inleder.”

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén

VD, PowerCell Sweden AB (publ)

Tel: +46 (0) 31 720 36 20

Email: per.wassen@powercell.se 

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

Prenumerera

Dokument & länkar