Valberedning är utsedd inför PowerCells årsstämma 2018

Bolagsstämman i maj 2017 beslöt att valberedningen för PowerCell Sweden AB (publ) ska bestå av en representant vardera från de tre största aktieägarna per den 30 september 2017, samt en representant från PowerCells styrelse. Dessa representanter har nu utsetts.

De tre största ägarna i PowerCell per den 30 september 2017 var Midroc New Technology AB, Fouriertransform AB och Finindus. Bolagen har utsett varsin representant enligt nedan, att tillsammans med styrelsens sammankallande ledamot bilda PowerCells valberedning 2018.

I enighet med bolagsstämmans beslut har följande ledamöter utsetts:

Carl Backman representerar Fouriertransform, Oscar Ahlgren, Västra Hamnen Corporate Finance AB, representerar Midroc-koncernen, Hans Maenhout representerar Finidus. Magnus Jonsson är sammankallande ledamot och representerar styrelsen för PowerCell Sweden AB.

PowerCells årsstämma 2018 kommer att äga rum den 18 april 2018, kl. 15.00-17.00 på PowerCell Sweden, Ruskvädersgatan 12 i Göteborg.

Aktieägare som önskar lämna förslag till PowerCells valberedning är välkomna att göra det via e-post till: valberedning@powercell.se, eller med brev till: PowerCell Sweden AB, Att: Valberedningen, Ruskvädersgatan 12, 418 34 Göteborg, senast den 15 februari 2018.

Göteborg 2017-12-21

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (31) 720 36 20
Email: per.wassen@powercell.se

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar