Beslut vid ordinarie bolagsstämma

Beslut vid ordinarie bolagsstämma Vid den ordinarie bolagsstämman i Powerit PS AB omvaldes Lennart Ahlgren, Göran Blomberg, Per Lambert och Jörgen Michélsen till styrelseledamöter. Nyval gjordes av Hans Andersson och Åsa Landén Ericsson. Vid det konstituerande styrelsemötet återvaldes Jörgen Michélsen till ordförande. Stämman beslutade vidare att: * någon utdelning till aktieägarna inte skall lämnas * att i överensstämmelse med revisorns rekommendation bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2002 * att styrelsearvodet skulle vara oförändrat 200.000 SEK att fördelas enligt styrelsens beslut Nyköping den 6 maj 2003 För ytterligare information kontakta gärna: Per Lambert, VD Powerit PS AB telefon: 0155 - 55 901, mobil: 070 - 594 22 62 Jörgen Michélsen, SO Powerit PS AB mobil: 070 - 838 00 50 se även www.powerit.se Bakgrundsinformation Powerit PS AB (publ.) har som mål att vara en ledande leverantör av högteknologiska produkter för den globala energimarknaden. Verksamheten bedrivs genom dotterbolagen Powerit Generation AB och Powerit MIC AB, vilka vänder sig mot elkraftproducenter resp. industriella elkonsumenter. Powerits produkter är idag världsledande och företaget förväntar sig en stark tillväxt under de kommande åren. Poweritaktien är sedan 20 juni 2000 noterad på OM Stockholmbörsens Nya Marknaden och det finns ca 2.700 aktieägare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00950/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00950/wkr0002.pdf

Dokument & länkar