Delårsrapport, januari - mars 2003

Delårsrapport från Powerit PS AB (publ.) Januari - mars 2003 · Rörelsens nettointäkter minskade med 17 % till 3,2 MSEK (3,9) · Resultatet efter finansiella poster blev -2,8 MSEK (-2,2) · Förbättrat kassaflöde -1,7 MSEK (-3,0) · Powerit ändrar om i ledningen för att få än mer marknadsfokus · Powerit MICs återförsäljare börjar generera order · Åtgärdsprogram ger lägre kostnader i Powerit Generation Inledning Powerit PS AB, som består av företagen Powerit Generation AB och Powerit MIC AB, utvecklar och säljer högteknologiska produkter som täcker området från kraftgenerering, via distribution till konsumtion av energi. Powerit skall vara en ledande leverantör av högteknologiska produkter för energioptimering på den globala marknaden. Denna optimering sker med hänsyn tagen till alla väsentliga faktorer, inte minst miljön, som får en allt större betydelse. Marknadsöversikt På energiområdet sker idag stora strukturomvandlingar. Den mest framträdande drivkraften är avregleringen på elmarknaden. Denna gör att energiproducenter och distributörer hamnar i en helt ny situation med avseende på konkurrensläge med påföljande krav på kostnadseffektivitet och leveranskvalitet. Detta skapar utrymme för Powerits kostnadsbesparande lösningar, samt för tillförsel av mervärde i den av energibolagen levererade tjänsten. Avregleringen är påbörjad i många europeiska länder, men befinner sig i olika faser. Ett resultat av processen i många avreglerade länder har blivit att energipriserna sjunkit medan effekt- och nätpriserna har stigit. Detta är ofta en följd av att den tillgängliga reservkapaciteten i näten minskar. Vid torrår och extrem kyla ger detta till följd att både energi- och effektpriserna går upp vilket är positivt ur Powerits synvinkel. Frågor angående denna rapport besvaras av: Per Lambert, CEO 0155 - 55 901, 070 - 594 22 62 För ytterligare information om Powerit se: www.powerit.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00540/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00540/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar