Förslag till ny styrelse i Powerit

Förslag till ny styrelse i Powerit Inför ordinarie bolagsstämma i Powerit PS AB (publ) den 6 maj 2003 föreslås att styrelsen får följande sammansättning: · Lennart Ahlgren (omval) · Hans Andersson (nyval) · Göran Blomberg (omval) · Per Lambert (omval) · Åsa Landén Ericsson (nyval) · Jörgen Michélsen (omval) Staffan Rosell har avböjt omval. Detta innebär att styrelsen utökas med en ledamot men samtidigt föreslås att det totala styrelsearvodet bli oförändrat och uppgår till 200.000 SEK att fördelas enligt styrelsens beslut. Aktieägare representerande ca 40 % står bakom ovanstående förslag. Nyköping den 22 april 2003 För ytterligare information kontakta gärna: Per Lambert, VD i Powerit PS AB (publ.) telefon: 0155 - 55 901, mobil: 070 - 594 22 62 Jörgen Michélsen, SO I Powerit PS AB (publ) mobil: 070 - 838 00 50 se även: www.powerit.se Bakgrundsinformation Powerit PS AB (publ.) har som mål att vara en ledande leverantör av högteknologiska produkter för den globala energimarknaden. Verksamheten bedrivs genom dotterbolagen Powerit Generation AB och Powerit MIC AB, vilka vänder sig mot elkraftproducenter resp. industriella elkonsumenter. Powerits produkter är idag världsledande och företaget förväntar sig en fortsatt stark tillväxt under de kommande åren. Poweritaktien är sedan 20 juni 2000 noterad på OM Stockholmbörsens Nya Marknaden och det finns ca 2.700 aktieägare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00980/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00980/wkr0002.pdf

Dokument & länkar