GoldX International AB sista dag för handel i BTA

GoldX International AB genomförde nyligen en företrädesemission som avslutades 28 juni 2016. Genom emission nyemitterades 29 428 570 stycken aktier. 3 augusti 2016 är sista dag för handel med BTA på AktieTorget och stoppdag är 5 augusti 2016.

De nyemitterade aktierna är registrerade hos Bolagsverket och beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 9 augusti 2016.

Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i GoldX International AB till 132 428 570 aktier och aktiekapitalet uppgår till 1 324 285,7 SEK.

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-720 06 10

Email: Info@goldx.se

GoldX International AB

GoldX har som affärside att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, främst ädla genom sina varumärken www.stureguld.se , www.smsguld.se , www.guldpengar.se.

Dokument & länkar