Månadsrapport augusti 2017

Report this content

Stockholm 2017-09-13

Koncernen omsatte under augusti månad 3,6 MSEK (2,4 MSEK) och redovisade ett rörelseresultat om 457 TSEK EBITDA och 339 TSEK EBIT.

Fokus under perioden har varit att intensifiera marknadsarbetet i Precisionsstål i Stockholm AB i form av bearbetning av befintliga och nya kunder inom vårt försäljningsområde. Vi ser att efterfrågan på våra produkter och tjänster runt om i landet är stor vilket vi kommer att bearbeta noggrant för att öka tillväxten i Bolaget.

Precisionsmetall Group AB har från och med den första september 2017 flyttat ner verksamheten med handeln om ädla metaller mot privatpersoner till sitt helägda dotterbolag StureG AB. Anledningen är att skapa en mer enhetlig struktur och bättre kunna särskilja Bolagets verksamheter där varje rörelsegren bedrivs i ett dotterbolag istället för moderbolaget.

//

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-720 06 10

Email: Info@precisionsmetall.se


Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2017.


Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina varumärken Stureguld.se, Smsguld.se, Fsguld.se, Guldpengar.se och sitt dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB.

Dokument & länkar