Månadsrapport augusti 2018

Stockholm 2018-09-14

Under augusti uppgick omsättningen för koncernen till 1,9 MSEK (3,6 MSEK) med ett rörelseresultat EBITDA -1,2 MSEK (0,5 MSEK) och EBIT -1,3 MSEK (0,3 MSEK). Försämringen beror till stor del av en kreditering om 1,4 MSEK som påverkar negativt på koncernens omsättning och resultat under perioden.

//

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Email: Info@precisionsmetall.se


Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2018.


Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar