Månadsrapport juli 2017

Report this content

Stockholm 2017-08-16

Koncernen omsatte under juli månad 2 MSEK (0,8 MSEK) och redovisade ett resultat om 5,5 TSEK EBIT och 124 TSEK EBITDA.

Under v.28-v.30 har Precisonsstål i Stockholm AB haft semesterstängt då många av våra kunder och leverantörer också stänger ned verksamheterna för semestertider. Istället har ledningen riktat stort fokus på att planera en strategi för kommande halvår för att på bästa sätt intensifiera marknadsarbetet i form av att besöka fler nya kunder runt om i landet. Vi ser stor potential i vårt helägda dotterbolag Precisionsstål som levererar precisionskapade och special-värmebehandlade stålprodukter till hundratals kunder i Sverige, samt i Tyskland och Frankrike.

Inköpen av guld och silver har fortlöpt under perioden genom våra inköpskanaler www.stureguld.se, www.smsguld.se, www.fsguld.se samt www.guldpengar.se. Som tidigare kommunicerat kommer vi att under andra halvåret att flytta ner verksamheten till vårt helägda dotterbolag StureG AB som har påbörjats.  

Månadsrapporter kommer publiceras varje månad om inget annat anges, men med ej fastställda datum, månadsrapporter utgår vid publicering av delårsrapporter eller bokslutskommuniké.

//

För mer information kontakta:
VD- Christian Kronegård
Tel: 08-720 06 10
Email: Info@goldx.se


Denna information är sådan information som GoldX International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2017.

GoldX International AB

GoldX har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, främst ädla genom sina varumärken Stureguld.se, Smsguld.se, Fsguld.se, Guldpengar.se och sitt dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB.

Dokument & länkar