Månadsrapport maj 2016

Stockholm 2016-06-10

Omsättning 1,7 MSEK

Våra inköp av ädla metaller från privatpersoner har en fortsatt positiv utveckling. Genom vår annonsering når vi ut till fler kunder och till större delar av landet än tidigare. Fokus ligger på att fortsätta med vår marknadsföringsplan genom radio, DN, Google och bloggar för att etablera våra varumärken Stureguld.se, Smsguld.se och Guldpengar.se

Försäljningen av investeringsmetaller minskade något jämfört med föregående månad april (2,5 MSEK), vilket påvisar en minskning av den totala omsättningen. Genom vår webbplats http://www.stureauktion.se kan man enkelt beställa investeringsmetaller, webbplatsen har ett väl utvecklat handel- och leveranssystem. Vi kommer inom kort lansera en ny tjänst inom området.

Vi ser ljust på framtiden och fokuserar främst på att få GoldX International AB till ett lönsamt Bolag. I takt med vår positiva utveckling om att ta större marknadsandelar och öka vår tillväxt kommer vi att fokusera på omsättningen efter kvartal tre.

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Info@goldx.se

08-720 06 10

www.goldx.se

Dokument & länkar