Namnändring till Precisionsmetall Group AB

Report this content

GoldX International AB byter namn till Precisionsmetall Group AB

Stockholm 2017-08-22

Efter den extra bolagsstämman som ägde rum den 10 augusti 2017 röstades styrelsens förslag om namnändring igenom enhälligt av aktieägarna. Förslagen var Metall Invest Group AB, Metall Group AB, Metall Invest AB och Precisionsmetall Group AB. Bolagsverket godkände och registrerade Precisionsmetall Group AB. Aktien kommer att handlas under kortnamnet PREMET från och med fredag 25 augusti 2017. I kommunikén från stämman nämndes ett av de beslutade namnen. Det namnet saknade särskiljaktighet.

Under fredag den 25 augusti kommer Bolagets nya hemsida www.precisionsmetall.se att lanseras i samband med att aktien börjar handlas under kortnamnet PREMET. Fram till dess, var god att besök www.goldx.se eller www.aktietorget.se för investor relationsfrågor.

//

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-720 06 10

Email: Info@goldx.se


GoldX International AB

GoldX har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, främst ädla genom sina varumärken Stureguld.se, Smsguld.se, Fsguld.se, Guldpengar.se och sitt dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB.

Dokument & länkar