Överklagan om upptaxering för verksamhetsåret 2015 avslås av förvaltningsrätten

Report this content

Stockholm 2018-10-01

Precisionsmetalls överklagan avseende upptaxering och skattetillägg för verksamhetsåret 2015 har avslagits av Förvaltningsrätten i Stockholm. Bolaget ska i ett första skede gå igenom domen noggrant och därefter ta beslut om ett överklagande.

För mer information om upptaxeringen hänvisas till tidigare pressmeddelanden och rapporter.

//

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se


Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2018.

Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG.

Dokument & länkar