Preem och Microsoft bryter ny mark för datacenterbranschen

Microsoft har valt Preem som leverantör av drivmedel för reservgeneratorerna till sina svenska datacenter i Gävle, Sandviken och Staffanstorp. Reservgeneratorerna kommer drivas med Preem Evolution Diesel Plus, världens första Svanenmärkta diesel som ett steg i Microsofts arbete mot att bli koldioxidnegativa senast 2030.

Efter en omfattande upphandling har Microsoft valt Preem som leverantör. Utslagsgivande var att Preem Evolution Diesel Plus innehåller minst 50 procent förnybar råvara, vilket medför en nästan lika stor reducering av koldioxidutsläpp, jämfört med fossil standarddiesel. En annan avgörande faktor var Preems noggranna arbete med att upprätthålla hållbara värdekedjor för bolagets drivmedel.

– Diesel står visserligen för mindre än en procent av Microsofts totala utsläpp, men vi är övertygade om att det är viktigt att vi gör allt vi kan för att påskynda en övergång bort från traditionella fossila bränslen och hjälper till att skapa en ökad efterfrågan för mer hållbara drivmedel som innehåller förnybar råvara, säger Noelle Walsh, corporate vice president, cloud operations and innovation, Microsoft.

Bryter ny mark för molnindustrin

Generatorer vid datacenter används som reservelverk och har historiskt sett alltid använt sig av traditionell, fossilbaserad diesel. Det här är första gången en molntjänstleverantör avser att använda ett mer hållbart drivmedelsalternativ. Arbetet har skett genom nära samarbete med Microsoft och Caterpillar, leverantören av generatorerna vid de svenska anläggningarna.

Genom att satsa på Preem Evolution Diesel Plus i Microsofts svenska datacenter räknar bolaget med minst 45 procent lägre koldioxidutsläpp än i ett traditionellt datacenter.

– Preem vill vara en del av den hållbara omställningen och lägger idag stora resurser på att utveckla marknadens mest hållbara drivmedel. Vi är oerhört glada att Microsoft valt att samarbeta med oss i sin resa mot att bli koldioxidnegativa år 2030. Samarbetet med Microsoft och Caterpillar lovar gott inför framtiden, säger Christian Bjerdén, Chef Marknad och Försäljning, Preem.

För mer information kontakta Preems pressjour

070-450 10 01
press@preem.se

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Senast år 2030 ska Preem producera 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel, och senast 2045 ska vi vara klimatneutrala i hela värdekedjan. Preems raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner. Vi har ett rikstäckande servicenät med drygt 520 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2020 var Preems omsättning 68,2 miljarder SEK.

Prenumerera

Media

Media