Premiär för förnybar bensin på Preems raffinaderi i Lysekil

De första testerna för att tillverka förnybar bensin av sågspån har precis genomförts på Preems raffinaderi i Lysekil. Nu påbörjas nästa steg där 50 000 ton pyrolysolja ska processas på anläggningen. Den förnybara råvaran ska levereras från det svenska företaget Pyrocell.

Nu har omfattande tester påbörjats i Lysekil på den katalytiska krackern, en av raffinaderiets största anläggningar, som i första hand tillverkar bensin.

Testet består av två delar, först en kortare omgång med 300 ton pyrolysolja, och senare en längre provdrift som ska processa upp till 50 000 ton pyrolysolja under två år. Råvaran kommer att levereras från Pyrocells nya anläggning i Gävle. Pyrocell är ett samägt bolag mellan Preem och Setra. På anläggningen som ska stå klar under hösten kommer sågspån att förädlas till pyrolysolja. Oljan kommer därefter att vidareförädlas på Preems raffinaderi i Lysekil. Projektet har erhållit finansiering av Energimyndigheten.

– Restprodukter från våra svenska skogar har en unik potential som gör att Sverige på sikt skulle kunna bli självförsörjande på en allt större andel flytande förnybara drivmedel i stället för att importera 85 procent, som vi gör i dag.  Det här ett spännande steg i vårt arbete med att ta fram framtidens drivmedel, säger Peter Abrahamsson, chef Hållbar utveckling.

Vid årsskiftet 2021/2022 kommer det lagstadgade inblandningskravet av förnybart i bensin, den så kallade reduktionsplikten, att öka till 7,8 procent. Till 2030 ska koldioxidutsläppen från bensinen ha minskat med 28 procent.

– Det innebär att Preems produktion av förnybar bensin är en viktig pusselbit för att Sverige ska nå de uppsatta klimatmålen. Vårt långsiktiga mål är att producera ca 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel 2030 vilket innebär att vi kan minska koldioxidutsläppen med 12,5 miljoner ton, motsvarande 20 procent av Sveriges totala utsläpp, avslutar Peter Abrahamsson.
 

För mer information kontakta Preems pressavdelning

070-450 10 01
press@preem.se
 

PREEM är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Senast år 2030 ska Preem producera 5 miljoner kubikmeter förnybara drivmedel, och senast 2045 ska vi vara klimatneutrala i hela värdekedjan. Preems raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra produkter till företag och privatpersoner. Vi har ett rikstäckande servicenät med drygt 520 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2020 var Preems omsättning 68,2 miljarder SEK.

Prenumerera

Media

Media