Om oss

Prinsessan Estelles Kulturstiftelse grundas för att främja kulturverksamhet i Sverige. Det finns en Kunglig tradition att stödja svenskt kulturliv och en övertygelse om att kultur är en nödvändighet för ett öppet och modernt samhälle. Kronprinsessparet har ett stort engagemang i miljö- och hälsofrågor så att inkludera kultur är därför helt naturligt. Genom skulpturprojektet på Kungliga Djurgården vill Stiftelsen markera konstens betydelse eftersom konstupplevelser har omvittnat positiva effekter, såväl på individnivå som för samhället i stort. Umgänget med samtidskonst öppnar våra sinnen, får oss att reflektera, formar nya tankar, ger oss ny kunskap och lär oss att omfamna det oförutsedda. Att bidra till att berika vår gemensamma miljö med samtidskonst handlar alltså inte enbart om att skapa tidlösa monument, utan om att väcka samtal och att långsiktigt erbjuda ökad livskvalitet för alla. Prinsessan Estelles Kulturstiftelses verksamhet finansieras huvudsakligen genom privata donationer. En grupp privatpersoner har tillsammans byggt upp ett grundkapital och avkastningen av detta belopp används för att betala Stiftelsens löpande driftkostnader. Grundargruppens generösa insatser har möjliggjort Stiftelsens existens.

Prenumerera