Om oss

Premium Lax AB bygger Sveriges första landbaserade laxodling som väntas stå klar 2024. Anläggningen kommer att producera 10000 ton lax per år, vilket innebär en viktigt tillskott till Sveriges självförsörjning av livsmedel. Laxodlingen baseras på en miljövänlig teknik som är anpassad till inlandsförutsättningar utan direkt kontakt med intilliggande vattendrag. En inlandsbaserad laxodling ger färsk, lokalt producerad lax utan miljögifter.