Delårsrapport jan - sept 2000

Delårsrapport jan - sept 2000 Fortsatt stark tillväxt med god lönsamhet Omsättningen ökade med 40 % under tredje kvartalet Rörelsemarginalen kvartal tre uppgick till 12,9 % * Omsättningen inom Internet/IT fortsätter att öka och uppgick under perioden till 164,3 Mkr (122,9 Mkr), en tillväxt om 34 %. Under tredje kvartalet ökade omsättningen med 40 %. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till 18,5 Mkr (18,4 Mkr), en marginal om 11,3 % (15,0 %). För tredje kvartalet uppgick detta rörelseresultat till 7,2 Mkr (5,8 Mkr), en ökning med 25 %. * För koncernen totalt uppgick omsättningen under perioden till 197,1 Mkr (178,4 Mkr), en ökning med 10,5 %. Vid jämförelsen mellan åren bör noteras att några intäkter inte redovisas för Prevas Engineering under tredje kvartalet i år. Rörelseresultatet före goodwill-avskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till 18,2 Mkr (19,8 Mkr), en marginal om 9,2 % (11,1 * Per den 1 juli avyttrade Prevas sin verksamhet inom Prevas Engineering till ABB. * Vinst per aktie efter skatt uppgick till 0,60 kr (1,16 kr). Vinst per aktie efter schablonskatt uppgick till 1,30 kr (1,34 kr * Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 89,1 Mkr (88,7 Mkr), vilket ger en soliditet om 53,8 % (53,0 %). * Antal medarbetare ökade under perioden med 28 % till 277 st. Medarbetaromsättningen uppgick till 7,6 %. Prevas i korthet Prevas AB har kontor i Västerås, Göteborg, Karlstad, Linköping, Malmö, Skövde, Stockholm och Uppsala. Kännetecknande för Prevas lösningar är leveranssäkerhet, kvalitet och fast pris. Exempel på kunder är ABB, Amersham Pharmacia Biotech, Astra, Biacore, Electrolux, Ericsson, Gyros, Nokia, Personal Chemistry, Pharmacia, Pyro Sequencing, Rymdbolaget, Saab, Sandvik, Sign On, Sveriges Television, Visual Bioinformatics och Volvo. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00660/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00660/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar