Information från Prevas Bolagsstämma

Information från Prevas Bolagsstämma Koncernens resultat- och balansräkning fastställdes och beslut togs om behandling av bolagets ansamlade förlust i enlighet med styrelsens förslag. Enligt förslag från bolagets nomineringskommitté beslutades att som ordinarie styrelseledamöter välja om Claes Dinkelspiel, Bernt Ericson, Lisbeth Gustafsson, Erik Hallberg samt Göran Lundin. Beslutades också om nyval som ordinarie styrelseledamöter av Stieg Westin, tidigare styrelsesuppleant, samt Anders Englund, Prevas VD. Ordinarie ledamöterna Torbjörn Ek och Mathias Uhlén har avböjt omval. Bolagsstämman utsåg också nomineringskommitté inför nästa bolagsstämma. Beslutades vidare om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 750 000 B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i enlighet med styrelsens förslag. Ett likartat bemyndigande lämnades vid bolagets två föregående bolagsstämmor. Beslut togs också om ett vinstdelningssystem riktat till samtliga medarbetare i enlighet med förslag från bolagets kompensationskommitté. Kontaktpersoner Göran Lundin, Styrelseordförande Prevas AB Mobil: 070-565 52 35 E-mail: goran.lundin@prevas.se Anders Englund, VD Prevas AB Tel: 08-726 40 56 Mobil: 070-620 96 59 E-mail: anders.englund@prevas.se Om Prevas Prevas är ett framgångsrikt konsultföretag inom IT området och har ca 240 medarbetare inom affärsenheterna Bioinformatics och Systems. Prevas är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Kännetecknande för Prevas lösningar är leveranssäkerhet och kvalitet till ett fast pris. Se även www.prevas.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00080/wkr0002.pdf

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Prenumerera

Dokument & länkar