Organisationsförändringar inom Prevas

Organisationsförändringar inom Prevas Som ett led i den kontinuerliga anpassningen av organisationen till marknadsutvecklingen, har Prevas beslutat om förändringar av verksamheten i Danmark. Prevas Bioinformatics A/S kvarstår som dotterbolag, men kommer ej att ha några anställda eller verksamhet. Den danska marknaden kommer fortsättningsvis att bearbetas från Sverige. Bolagets danske VD Michael Lehd kommer under sin uppsägningstid att ha en roll som Senior Advisor åt Prevas VD och arbetar fortsatt med Prevas verksamhet i Öresundsregionen. Prevas regionkontor i Lund övergår till affärsenheten Prevas Systems fr.o.m. 1 juli 2003. Affärsenheten Prevas Bioinformatics byter i samband med detta namn till Prevas Life Science, för att bättre spegla verksamheten och kundsammansättningen. Prevas VD Anders Englund blir affärsenhetschef för Prevas Life Science. Prevas lägger också ner sitt regionkontor i Gävle, med 3 medarbetare. Den lokala marknaden kommer att bearbetas från Prevas kontor i Västerås. Kontaktpersoner Anders Englund, VD Prevas AB Tel: 08-726 40 56 Mobil: 070-620 96 59 E-mail: anders.englund@prevas.se Om Prevas Prevas är ett framgångsrikt konsultföretag inom IT området och har idag ca 240 medarbetare inom affärsenheterna Life Science och Systems. Prevas är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Kännetecknande för Prevas lösningar är leveranssäkerhet och kvalitet till ett fast pris. Se även www.prevas.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00840/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00840/wkr0002.pdf

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Prenumerera

Dokument & länkar