Prevas Bokslutskommuniké 2000

Prevas Bokslutskommuniké 2000 Resultatet efter finansnetto ökade från 5,9 Mkr till 15,9 Mkr Väsentligt förbättrat kassaflöde Den 1 juli 2000 såldes rörelsen i Prevas Engineering. För att bättre spegla utvecklingen inom kvarvarande verksamhet är nedanstående jämförelsesiffror för 1999 angivna exklusive Prevas Engineering. För år 2000 redovisas rearesultat och rörelseresultat fram till överlåtelsen av Prevas Engineering som en jämförelsestörande post om netto -3,5 Mkr. * Omsättningen fortsätter att öka och uppgick för helåret till 237,5 Mkr (168,1 Mkr), en tillväxt om 41 %. Under fjärde kvartalet ökade omsättning med 65 % till 71,3 Mkr (43,2 Mkr). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick för helåret till 23,6 Mkr (20,4 Mkr), en marginal om 9,9 % (12,1 %). * Koncernen redovisar en väsentlig förbättring av kassaflödet. För helåret uppgick det till 10,9 Mkr (-1,6 Mkr). Under året har lån amorterats med 18,2 Mkr (8,8 Mkr). * Exklusive Prevas Engineering uppgick vinsten per aktie till 1,64 kr (1,19 kr). Koncernens vinst per aktie efter skatt uppgick till 0,72 kr (0,30 kr). * Koncernens egna kapital uppgick vid årets slut till 90,2 Mkr (82,2 Mkr), vilket ger en soliditet om 60,1 % (49,8 %). * Antal medarbetare ökade under året med 31,3 % till 285 st (217 st). Medarbetaromsättningen uppgick till 13,3 % (9,2 %). * Fokusering på de tre affärsområdena Bioinformatics, Industry och Telecom har varit lyckosam och skapat förutsättning för fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Läs hela Prevas Bolslutskommuniké under www.prevas.se eller www.bit.se. Med vänliga hälsningar Prevas AB Helena Lundin Helena Lundin, Prevas AB Klockartorpsgatan 14, SE-723 44 Västerås Phone +46 (0)21-360 19 20, Fax +46 (0)21-360 19 29 http://www.prevas.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/05/20010205BIT00100/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Prenumerera

Dokument & länkar