Prevas Delårsrapport jan-juni 2002

Report this content

Delårsrapport januari-juni 2002 Positivt resultat och kassaflöde andra kvartalet Anders Englund ny VD SAMMANFATTNING (MKR) Q2 2002 Jan-juni 2002 Affärsområde 12,1 25,8 Bioinformatics Affärsområde 31,9 56,7 Industry Affärsområde Telecom 8,1 16,4 Övrigt 0,9 1,7 Nettoomsättning 53,0 100,6 Rörelsekostnad -47,0 -99,1 Rörelseresultat 6,0 1,5 Avskrivning goodwill -0,4 -0,9 Omstruktureringskost -3,1 nader Resultat före 5,5 -2,5 finansnetto Finansnetto 0,1 0,2 Resultat före skatt 5,7 -2,3 · Andra kvartalet uppgick omsättningen till 53,0 Mkr (61,1 Mkr andra kvartalet 2001). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 6,0 Mkr (-4,2 Mkr), en marginal om 11,3 procent (-6,9 procent). Resultatet efter finansnetto för andra kvartalet uppgick till 5,7 Mkr (-5,4 Mkr), en marginal om 10,7 procent (-8,9 procent).I resultatet ingår en engångsintäkt på 2,6 Mkr från en överenskommelse kopplad till den befarade kreditförlust (3,2 Mkr) som belastade första kvartalet. · Positivt operativt kassaflöde om 3,2 Mkr (6,6 Mkr) för andra kvartalet och 5,3 Mkr (-6,9 Mkr) för första halvåret. Koncernen är fri från räntebärande skulder och äger två industrifastigheter. · Eget kapital uppgick vid kvartalets slut till 56,7 Mkr (85,4 Mkr), vilket ger en soliditet om 57 procent (63 procent). · Marknaden har varit fortsatt svag under andra kvartalet. Prevas har dock under kvartalet ökat omsättningen med 11 procent jämfört med första kvartalet, höjt beläggningen samt kraftigt sänkt kostnaderna. · Under kvartalet beslutade Prevas att ersätta sina tre affärsområden med två operativa affärsenheter; Prevas Bioinformatics och Prevas Systems. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 juli. · Till ny VD för Prevas har utsetts Anders Englund, för närvarande chef för Prevas Bioinformatics och tidigare chef för resultatområde Consulting. Anders Englund tillträder den 1 september. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020820BIT01170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020820BIT01170/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar