Prevas Delårsrapport jan-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Positivt resultat och kassaflöde andra kvartalet Anders Englund ny VD SAMMANFATTNING (MKR) Q2 2002 Jan-juni 2002 Affärsområde 12,1 25,8 Bioinformatics Affärsområde 31,9 56,7 Industry Affärsområde Telecom 8,1 16,4 Övrigt 0,9 1,7 Nettoomsättning 53,0 100,6 Rörelsekostnad -47,0 -99,1 Rörelseresultat 6,0 1,5 Avskrivning goodwill -0,4 -0,9 Omstruktureringskost -3,1 nader Resultat före 5,5 -2,5 finansnetto Finansnetto 0,1 0,2 Resultat före skatt 5,7 -2,3 · Andra kvartalet uppgick omsättningen till 53,0 Mkr (61,1 Mkr andra kvartalet 2001). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till 6,0 Mkr (-4,2 Mkr), en marginal om 11,3 procent (-6,9 procent). Resultatet efter finansnetto för andra kvartalet uppgick till 5,7 Mkr (-5,4 Mkr), en marginal om 10,7 procent (-8,9 procent).I resultatet ingår en engångsintäkt på 2,6 Mkr från en överenskommelse kopplad till den befarade kreditförlust (3,2 Mkr) som belastade första kvartalet. · Positivt operativt kassaflöde om 3,2 Mkr (6,6 Mkr) för andra kvartalet och 5,3 Mkr (-6,9 Mkr) för första halvåret. Koncernen är fri från räntebärande skulder och äger två industrifastigheter. · Eget kapital uppgick vid kvartalets slut till 56,7 Mkr (85,4 Mkr), vilket ger en soliditet om 57 procent (63 procent). · Marknaden har varit fortsatt svag under andra kvartalet. Prevas har dock under kvartalet ökat omsättningen med 11 procent jämfört med första kvartalet, höjt beläggningen samt kraftigt sänkt kostnaderna. · Under kvartalet beslutade Prevas att ersätta sina tre affärsområden med två operativa affärsenheter; Prevas Bioinformatics och Prevas Systems. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 juli. · Till ny VD för Prevas har utsetts Anders Englund, för närvarande chef för Prevas Bioinformatics och tidigare chef för resultatområde Consulting. Anders Englund tillträder den 1 september. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020820BIT01170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020820BIT01170/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Prenumerera

Dokument & länkar