Prevas Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

Delårsrapport januari-september 2002 Resultat tredje kvartalet -2,6 Mkr Positivt kassaflöde tredje kvartalet 0,5 Mkr Inbrytning inom försvar och fordon genom förvärv Samarbetsavtal med ABB SAMMANFATTNING (MKR) Q3 2002 Jan-sept 2002 Affärsenhet Bioinformatics 6,8 32,3 Affärsenhet Systems 28,7 102,2 Övrigt 0,8 2,4 Nettoomsättning 36,3 136,9 Rörelsekostnad -38,7 -137,8 Rörelseresultat -2,4 -0,9 Avskrivning goodwill -0,4 -1,3 Omstruktureringskostnader -3,1 Resultat före finansnetto -2,9 -5,4 Finansnetto 0,3 0,5 Resultat före skatt -2,6 -4,9 ·Tredje kvartalet uppgick omsättningen till 36,3 Mkr (53,9 Mkr tredje kvartalet 2001). Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick till -2,4 Mkr (2,3 Mkr), en marginal om 6,7 procent (4,3 procent). Resultatet efter finansnetto för tredje kvartalet uppgick till -2,6 Mkr (1,2 Mkr), en marginal om -7,1 procent (2,2 procent). ·Positivt operativt kassaflöde om 0,5 Mkr (2,4 Mkr) för tredje kvartalet och 5,7 Mkr (-4,5 Mkr) för januari-september. ·Eget kapital uppgick vid kvartalets slut till 54,8 Mkr (85,9 Mkr), vilket ger en soliditet om 61 procent (68 procent). ·Prevas har tecknat samarbetsavtal med ABB som innebär att Prevas blir en partner vid integration av system och produkter inom ramen för ABB:s koncept Industrial IT. Avtalet slöts i början av oktober och samarbetet har redan lett till bl.a. en större beställning från Sandvik. ·Prevas förvärvade i september ICE Sweden AB, med tillträde 1 oktober. ICE Sweden förstärker Prevas Systems verksamhet i Linköping och Göteborg, framför allt med uppdrag inom försvars- och fordonselektronik, och bidrar positivt till Prevas resultat från tillträdet. ·Prevas Bioinformatics påverkat av den kraftiga nedgången för bioteknik, men bibehåller marknadspositionen och fortsätter breddningen inom life science-industrin. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021022BIT01540/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021022BIT01540/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar