Prevas delårsrapport januari-juni 2004

Delårsrapport januari-juni 2004 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384 Prevas åter ett av marknadens lönsammaste IT-konsultföretag. Vinstmarginal 10,3 procent. SAMMANFATTNING (Mkr) Kv 2 2004 Kv 2 2003 Kv 1-2 2004 Kv 1-2 2003 Rörelsens intäkter 48,0 44,2 94,2 93,4 Rörelsekostnad -42,4 -52,1 -83,6 -100,4 Avskrivning goodwill -0,5 -0,6 -1,0 -1,1 Rörelseresultat 5,1 -8,5 9,6 -8,1 Finansnetto 0 0,1 0,1 0,1 Resultat efter 5,1 -8,4 9,7 -8,0 finansnetto Skatt -1,8 1,9 -1,2 1,7 Resultat efter skatt 3,3 -6,5 8,5 -6,3 - Omsättning andra kvartalet 48,0 Mkr (44,2 Mkr), en ökning med 9 procent. För perioden januari-juni uppgick omsättningen till 94,2 Mkr (93,4 Mkr), en ökning med 1 procent. - Resultat efter skatt andra kvartalet uppgick till 3,3 Mkr (-6,5 Mkr). För perioden januari-juni uppgick resultat efter skatt till 8,5 Mkr (-6,3 Mkr). Periodens resultat inkluderar en vinst om 2 Mkr hänförlig till fastighetsförsäljning under första kvartalet varav 0,1 Mkr påverkar rörelseresultatet och 1,9 Mkr periodens skatt. - Vinst per aktie efter skatt för andra kvartalet uppgick till 0,42 kr (-0,84 kr) och för perioden januari-juni till 1,07 kr (-0,81 kr). Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 6,15 kr (6,00 kr). - Eget kapital vid periodens slut 48,8 Mkr (46,7 Mkr), vilket ger en soliditet om 63 procent (51 procent). - Prevas är åter ett av marknadens lönsammaste IT-konsultföretag. Fokus riktas nu mot lönsam tillväxt varav merparten ska vara organisk. - Utöver konsultverksamhet skapas ökad substans genom egna produkter samt minoritets-delägande i intressanta, gärna nystartade, teknikföretag där Prevas garanterar IT-tekniken. Prevas utvecklar intelligens i produkter och industrisystem. Prevas är ett projektorienterat, högteknologiskt IT-företag. Bolaget erbjuder konsulttjänster, produkter och support till företag som utvecklar produkter med ett stort IT-innehåll eller som har behov av att effektivisera eller automatisera sin verksamhet. Kännetecknande för Prevas lösningar är leveranssäkerhet, kvalitet och fast pris. Prevas är sedan 1998 noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information, se www.prevas.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/26/20040826BIT00010/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Prenumerera

Dokument & länkar