Prevas Delårsrapport januari-september 2003

Delårsrapport januari-september 2003 Resultat före skatt -24,4 Mkr, varav -16,1 Mkr avser under perioden genomförd omstrukturering God orderingång tredje kvartalet 43,5 Mkr SAMMANFATTNING (MKR) Q3 2003 jan-sept 2003 jan-sept 2002 Nettoomsättning 36,7 130,1 136,8 Rörelsekostnad (inkl. -51,1 -151,5 -140,9 omstrukturering) Rörelseresultat -14,4 -21,4 -4,1 Avskrivning goodwill -0,6 -1,7 -1,3 Nedskrivning goodwill -1,5 -1,5 - Resultat före finansnetto -16,5 -24,6 -5,4 Finansnetto 0,1 0,2 0,5 Resultat före skatt -16,4 -24,4 -4,9 · Omsättning tredje kvartalet 36,7 Mkr (36,3 Mkr tredje kvartalet 2002), en ökning med 2 procent. · Resultat efter skatt tredje kvartalet -16,4 Mkr (-2,0 Mkr). Resultatet belastas av omstruktureringskostnader bestående av personalkostnader för uppsagd personal, hyror samt nedskrivning av goodwill, om totalt 13,6 Mkr. · Resultat per aktie efter skatt för perioden -2,41 kr (-0,54 kr). Eget kapital per aktie vid periodens slut 4,40 kr (7,23 kr). · Orderingången tredje kvartalet uppgick till 43,5 Mkr (23,6 Mkr), en ökning med 85 procent, totalmarknaden är dock fortsatt svag. · Fastprisprojekten visar fortsatta positiva resultat. I takt med marknadens ökande intresse för fastprisprojekt kommer Prevas dokumenterade kompetens på genomförande och kvalitetssäkring att bli en allt viktigare kon kurrensfördel. · Under perioden genomförd omstrukturering innebär en volymanpassning och en reducering av ovearheadkostnader. Totalt reduceras rörelsekostnaderna med mer än 30 Mkr per år. · Likvida medel uppgick vid periodens slut till 0,9 Mkr (9,9 Mkr). För tredje kvartalet redovisas ett negativt kassaflöde om -10,9 Mkr (0,5 Mkr). Prevas är fritt från räntebärande skulder och koncernens två industrifastigheter är helt obelånade. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00080/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Prenumerera

Dokument & länkar