Prevas produkter på internationell frammarsch

Prevas påbörjade satsning på internationella läkemedelsbranschen har resulterat i en order från ALK-Abelló i Danmark. De har valt Prevas produkt Snitcher Medical för utskrift av etiketter i deras produktion av allergivacciner. ALK-Abelló är världsledande inom specifik diagnostik och behandling av allergi.

Ordern är den första från den danska marknaden och innebär ett internationellt genombrott. Prevas har helhetsansvar för projektet och i uppdraget ingår även integration av produkten till kundens affärssystem och validering enligt GAMP för uppfyllelse av amerikanska FDAs krav. Ordervärdet är cirka 3 Mkr och är ett fastprisuppdrag. ALK-Abelló har också tecknat ett supportavtal och kontraktet mellan företagen inkluderar optioner för installation av Snitcher Medical globalt inom ALK-Abelló. ”Vi valde Prevas produkt efter en utvärdering av andra externa lösningar och i konkurrens med våra egna system”, säger Project Manager Thomas Aagaard från ALK-Abelló. ”Vi valde Prevas därför att de kunde behovsanpassa produkten efter våra krav och att produkten baseras på ett standard- system där de tar totalansvar. Att Prevas kan säkerställa vår produktion och därmed ge oss en god driftsekonomi var andra avgörande faktorer i vårt val”, fortsätter Thomas Aagaard. ”ALK-Abellós order stärker oss i vår ambition att få ut våra spårbarhetsprodukter internationellt”, säger Anders Englund vd Prevas AB. ”Möjligheten att spåra och spara korrekt information i sin produktion är idag viktigare än någonsin. Våra lösningar hjälper producerande företag att säkra spårbarheten och kvalitén på deras produkter”, fortsätter Anders Englund. Prevas produkter på framåtmarsch Marknaden för Prevas produkter håller på att mogna. Ordern från ALK-Abelló är en av flera som Prevas fått den senaste tiden för märkning och spårbarhet inom läkemedel och medicinteknik. Idag har dessa produkter en dominerande position i Sverige. Prevas ser stora möjligheter till att ta ytterligare marknadsandelar internationellt. Livsmedels- och elektronikindustrin är exempel på andra branscher där efterfrågan av denna typ av produktmärkning och spårbarhetsprodukter ökar. För att ytterligare öka Prevas produkters närvaro internationellt har Prevas påbörjat en uppbyggnad av marknadskanaler utomlands. I ett första steg är Tyskland, England, Irland, USA samt östeuropeiska länder intressanta. Kunderna får ut sina produkter snabbare på marknaden Produkten Snitcher Medical används inom läkemedel och medicinteknisk produktion för att säkerställa korrekt och spårbar produktmärkning. Produkten används även för utskrift av etiketter som placeras på medicinburkar eller medicinteknisk utrustning. Utskrift av etiketter sker antigen direkt i produktionen eller i samband med packning. Kunderna får en flexibel och komplett lösning där FDAs krav på korrekt produktmärkning säkerställs och väntetider för etikettering tas bort. Fotnot:. GAMP (Good Automation Manufacturing Practice) är den mest använda, och internationellt accepterade standarden för validering av datorsystem i läkemedelsproduktion. GAMP-guiden publiceras av ISPE (International Society of Pharmaceutical Engineering och GAMP Forum. För mer information se www.ispe.org. FDA står för Food & Drug Administration, den amerikanska statens kontrollmyndighet för livsmedel och läkemedel.

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Prenumerera

Dokument & länkar