Prevas rekryterar i Stockholm

Med anledning av stor efterfrågan bland små till medelstora tillväxtbolag, ett nyligen tecknat ramavtal med FMV och partnersamarbete med Microsoft, påbörjar Prevas en rekryteringsdrive med start i Stockholm. Fram till sommaren ska cirka 25 erfarna civilingenjörer anställas.

- Konkurrensen om de bästa utvecklarna håller på att hårdna i Stockholm, säger Anders Englund, VD på Prevas. Vi har fått in en mängd intressanta uppdrag inom produktutveckling där intelligenta kommunicerande maskiner spelar en viktig roll. Utnämningen till Microsoftpartner inom inbyggda system har också bidragit till det ökade trycket. Uppdragen kommer företrädesvis från medelstora företag där IT (programvara) är avgörande för företagets produktutveckling och framgång. Det kan handla om bland annat fordonselektronik, positioneringssystem, kommunicerande system eller säkerhetskritiska system. - Företag som erbjuder den här typen av tjänster växer kraftigt i Mälardalstrakten och allra tydligast märks det i Stockholm, men trenden är tydlig i hela landet, säger Anders Englund. Många bolag har hållit igen inom produktutveckling de senaste åren och har därför ett uppdämt behov. Mycket av tekniken man talade om i början av IT-boomen har nu mognat och priserna sjunkit. Det gör att det är hög tid för många företag att åter satsa för att inte hamna på efterkälken. Eftersom IT-innehållet är så stort i dagens produktutveckling är det avgörande för små och medelstora företag att ha en leverantör som kan ge kvalitetssäkrad produktutveckling. Det handlar om att garantera leveranstider, kostnader och rätt funktioner. Därför är Prevas dokumenterade framgångsrika kvalitetssäkring, med 98 procent leveranssäkerhet, en viktig konkurrensfördel när man nu satsar på detta segment som beräknas stå för en stor andel av den framtida tillväxten i Sverige. Förutom i Stockholm är rekryteringar på gång i såväl Västerås som Linköping. Önskvärd bakgrund är civilingenjörsutbildning, gedigen utbildning inom programutveckling, mjukvaru- och elektronik-konstruktion och helst många års erfarenhet, men även yngre förmågor med kunskap om senaste tekniken efterfrågas.

Om oss

Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, konsulttjänster och produkter. Prevas startades 1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar, energi och verkstadsindustrin. Vi har kontor i Sverige, Danmark, Norge och Indien med omkring 600 medarbetare. Prevas har varit börsnoterat sedan 1998 på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (Stockholmsbörsen).

Prenumerera

Dokument & länkar