Delårsrapport Januari - juni 2004

Delårsrapport Januari - juni 2004 - Väsentligt ökad nettoomsättning 88,3 (27,8) MSEK - Förbättrat resultat efter skatt -21,1 (-30,5) MSEK - Resultat per aktie -0,05 (-0,09) SEK - Väsentligt ökad orderingång 111,3 (9,6) MSEK - Bruttomarginal 14 (18) procent - Rörelseresultat -22,3 (-29,5) MSEK - Likvida medel 85,4 (39,3) MSEK - Samarbetsavtal med IBM i USA - Inlösta teckningsoptioner tillförde 54,3 MSEK Väsentliga händelser efter periodens utgång - ESL-roll out stärker Pricers position i Japan För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Forssjö, VD, Pricer AB: 08-505 582 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/27/20040827BIT20060/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Pricer AB är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på NASDAQ Stockholm, Small Cap. För mer information, besök www.pricer.com

Prenumerera

Dokument & länkar