Japanska storkedjan Ito-Yokado bakom roll-out

Det är detaljhandelskedjan Ito-Yokado Co., Ltd. som kommer att installera Pricers ESL-system i mer än 150 butiker i Japan, vilket tidigare kommunicerats i Pricers pressmeddelande den 5 augusti 2004. Installationen blir den största ESL roll-out som gjorts utanför Europa. Ito-Yokado är den största detaljhandelskedjan i Japan, världens näst största detaljhandelsmarknad. IY Group, med cirka 60 bolag i koncernen, är aktiva och välkända över stora delar av världen genom mer än 17 000 butiker. Oshman’s, Robinson’s och Denny’s samt de flesta 7-Eleven är några av Ito-Yokados kända kedjor. Antalet butiker som inkluderas i ordern har nu ökat till över 170 stycken där cirka 1,7 miljoner Pricer-etiketter kommer att installeras hos Ito-Yokado inom loppet av ett år, med start i september 2004. Ordern är ställd till Pricers japanska partner Ishida Co., Ltd., och resulterar delvis i nya order för Pricer. Pricer har sedan 2001 en order från Ishida Co., Ltd. för leveranser fram till och med 2007, där ordervärdet för 2004 redan är uppnått. Alla nya leveranser resulterar därför i nya order från Ishida Co., Ltd. under 2004 samt lägger grunden för nya order under 2005. Pricer har fram till idag tagit emot nya order från Ishida på cirka 28 MSEK (3,8 MUSD) under 2004. “Ito-Yokado driver utvecklingen i detaljhandeln ur ett kundperspektiv och är noggranna i både val och införande av branschspecifik spetsteknologi. Ur det perspektivet anses de vara en förebild för många japanska kedjor”, säger Tsuyoshi Kikukawa, Manager ESL Business Center, Ishida Co., Ltd. “Med Ito-Yokados roll-out kan Pricer än en gång lägga en av världens mest betydelsefulla detaljhandelskedjor till sin kundbas – en kundbas som bland annat består av ledande Carrefour och Metro i Europa, Costco i USA och flera betydande kedjor i Japan”, kommenterar Jan Forssjö, VD, Pricer AB. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Forssjö, VD, Pricer AB: 08 – 505 582 00

Om oss

Pricer AB är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på NASDAQ Stockholm, Small Cap. För mer information, besök www.pricer.com

Prenumerera

Dokument & länkar