Ordinarie bolagsstämma i Pricer AB den 11 maj 2000

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I PRICER AB DEN 11 MAJ 2000 Aktieägarna i Pricer AB beslutade vid den ordinarie bolagsstämman den 11 maj 2000 i enlighet med förslag i kallelsen till stämman. De viktigare besluten beskrivs närmare nedan. Styrelse Till ny styrelse i bolaget omvaldes Salvatore Grimaldi, Thomas Landberg och Göran Lindén samt nyvaldes Britt Sandberg. Gert Schyborger hade avböjt omval. Britt Sandberg tillträder denna dag tjänsten som verkställande direktör i bolaget. Revisorer Till revisorer omvaldes Per Bergman och nyvaldes Kari Falk, tidigare revisorssuppleant. Karl-Gustav Giertz hade avböjt omval. Till revisorssuppleant omvaldes Lennart Jakobsson och nyvaldes Klas van Lienden. Nedsättning av aktiekapital Bolagsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om nedsättning av aktiekapitalet med 238.558.985 kronor till 238.558.985 kronor för omedelbar förlusttäckning enligt fastställda balansräkningen. Nedsättningen sker genom minskning av aktiens nominella belopp från två kronor till en krona utan återbetalning till aktieägarna. Vidare beslutades om förändring av bolagsordningen föranledd av nedsättningen av aktiekapitalet. För ytterligare information, vänligen kontakta: Britt Sandberg, VD, Pricer AB: 018-18 81 00 Pricer AB (publ) grundades i Uppsala 1991 och har etablerat sig som en ledande leverantör på världsmarknaden för elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricer erbjuder elektroniska informationssystem avsedda att väsentligt öka konsumentnyttan och förbättra lönsamheten för detaljhandeln och dess leverantörer. Genom de kompetenta partners som Pricer arbetar med, erbjuds kunden en totalt integrerad lösning tillsammans med de produkter, applikationer och tjänster som dessa erbjuder. Pricer AB är registrerat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information besök gärna Pricers hem-sida; www.pricer.se . Där kan registrering ske för att automatiskt erhålla press-releaser via e-post. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/12/20000512BIT00130/bit0002.pdf

Om oss

Pricer AB är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. Pricer grundades i Sverige 1991 och är noterat på NASDAQ Stockholm, Small Cap. För mer information, besök www.pricer.com

Prenumerera

Dokument & länkar