Pricer genomför ett omfattande åtgärdsprogram

pricer genomför omfattande åtgärdsprogram Pricers styrelse har beslutat att genomföra ett omfattande åtgärdsprogram som tydligare skall anpassa verksamheten till marknadens och kundernas behov och skapa förutsättningar för tillväxt och lönsamhet. Det beslutade programmet omfattar åtgärder både på intäkts- och kostnadssidan. De av styrelsen beslutade åtgärderna är följande: Förstärkning av försäljnings- och marknadsföringsverksamheten Pricer skall i ökad utsträckning på egen hand sköta marknadsföring och försäljning av företagets ESL (Electronic Shelf Labels) -produkter till slutkunderna. Det innebär att den nuvarande partnerstrategin ändras på vissa marknader och kompletteras med egen försäljning i Norden och Frankrike, samt till större internationella kunder. Partnersamarbetet i Japan med Ishida, som nyligen lagt en stor order, förstärks och vidareutvecklas. Samarbetet med Pricers största kund, Metro, kommer att ytterligare aktiveras och fortsätta i takt med att den tyska detaljhandelskedjan implementerar sina nya affärskoncept, där Pricers ESL-lösningar väntas ingå som en integrerad del. Breddning av intäktsbasen Pricer skall, förutom att sälja och installera ESL-system, bygga upp ett kontinuerligt intäktsflöde genom en betydligt kraftigare inriktning på "after-sale" -tjänster såsom underhåll, tillbehör och uppgradering av mjukvara till existerande kunder. Idag kommer 95 procent av intäkterna från hårdvaruförsäljning. Avsikten är att löpande leveranser av nya och kompletterande tjänster och produkter på eftermarknaden i framtiden skall svara för en betydligt större andel. Detta totalkoncept bidrar till att skapa långsiktiga och fördjupade kundkontakter och sänka försäljningskostnaderna. Kostnadssänkningar En genomgripande rekonstruktion av verksamheten skall genomföras i avsikt att sänka kostnaderna på årsbasis från ca 80 MSEK till ca 40 - 45 MSEK. I samband med detta har ett varsel lagts till länsarbetsnämnden där cirka ett femton tal medarbetare kommer att beröras. Bolaget har inlett förhandlingar med berörda fackliga organisationer. Det är bolagets avsikt att i samarbete med rekryteringsföretag aktivt bistå berörd personal att finna nya anställningar utanför Pricer. En allmän neddragning av övriga kostnader samt en strikt kostnadskontroll skall möjliggöra det uppsatta sparmålet. En rad funktioner i Pricers nuvarande verksamhet läggs utanför företaget (outsourcas) i syfte att reducera de fasta kostnaderna. Pricers omstrukturerings- och effektiviseringsprogram skall genomföras med omedelbar verkan och förväntas vara slutfört under första kvartalet 2002. En positiv påverkan av de genomförda åtgärderna väntas under andra halvåret 2002. Utöver det nu offentliggjorda åtgärdsprogrammet avser Pricer att inom kort presentera en plan för långsiktig finansiering av bolagets verksamhet. För ytterligare information, vänligen kontakta: Göran Lindén, styrelseordförande eller Jan Forssjö, VD, Pricer AB: 018-18 81 00 Pricer AB (publ) grundades i Uppsala 1991 och har etablerat sig som en ledande leverantör på världsmarknaden för elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricer erbjuder elektroniska informationssystem avsedda att väsentligt öka konsumentnyttan och förbättra lönsamheten för detaljhandeln. Genom de kompetenta partners som Pricer arbetar med, erbjuds kunden en totalt integrerad lösning tillsammans med de produkter, applikationer och tjänster som dessa erbjuder. Pricer AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information besök gärna Pricers hemsida; www.pricer.se . Där kan registrering ske för att automatiskt erhålla pressmeddelanden via e- post. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/23/20011123BIT00170/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/23/20011123BIT00170/bit0002.pdf

Om oss

Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com

Prenumerera

Dokument & länkar