Pricer halverar återbetalning av lån till Telxon

PRICER HALVERAR ÅTERBETALNING AV LÅN TILL TELXON Pricer har slutit avtal om reglering av ett räntebärande lån om 8,4 miljoner USD. Lånet skulle ha återbetalats under 2002 genom dels en kontantdel och dels nyemitterade aktier. Långivare är Telxon Corp. (numera förvärvat av Symbol Technologies Inc.). Uppgörelsen innebär att lånet i sin helhet slutregleras genom att 4 miljoner USD erläggs kontant. Hälften skall betalas i januari och hälften i april 2002. För ytterligare information, vänligen kontakta: Göran Lindén, Styrelseordförande, Pricer AB, eller Marie Åström, Finansdirektör, Pricer AB: 018-18 81 00 Pricer AB (publ) grundades i Uppsala 1991 och har etablerat sig som en ledande leverantör på världsmarknaden för elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricer erbjuder elektroniska informationssystem avsedda att väsentligt öka konsumentnyttan och förbättra lönsamheten för detaljhandeln. Genom de kompetenta partners som Pricer arbetar med, erbjuds kunden en totalt integrerad lösning tillsammans med de produkter, applikationer och tjänster som dessa erbjuder. Pricer AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information besök gärna Pricers hemsida; www.pricer.se . Där kan registrering ske för att automatiskt erhålla pressmeddelanden via e- post. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Om oss

Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com

Prenumerera