• news.cision.com/
  • PRICER/
  • Pricer ingår avtal med AWEK Nord C-POS systems, ledande point-of-sales distributör i Tyskland

Pricer ingår avtal med AWEK Nord C-POS systems, ledande point-of-sales distributör i Tyskland

Report this content

Pricer ingår avtal med AWEK Nord C-POS systems, ledande point-of-sales distributör i Tyskland Pricer AB och AWEK Nord C-POS systems GmbH har undertecknat ett distributions- och servicepartner avtal avseende Pricers Electronic Shelf Label (ESL) system. C-POS systems är en av de ledande Point-Of- Sales distributörerna I Tyskland. Pricer är världsledande som leverantör av Electronic Shelf Label system. Avtalet innebär att C-POS systems ska sälja, installera och underhålla Pricers ESL-system hos kunder i den tyska marknaden. En särskild enhet har skapats i Tyskland med företrädare för de båda företagen för att säkra en starkt kundorienterad försäljnings- och utvecklingsprocess. "Vi har noga utvärderat olika leverantörer av ESL-system och slutsatsen är att Pricers system bäst motsvarar kraven från våra kunder. Pricers system erbjuder också en plattform för såväl dagens som framtida display och informationssystem inom detaljhandeln. Pricers ESL-lösning kommer att vara ett strategiskt inslag i C-POS systems produkt och service- erbjudande och stärker därmed C-POS systems möjligheter att skapa mervärde för kunderna", säger Reinhard Becker, VD, AWEK Nord C-POS systems. C-POS systems har lång erfarenhet från den tyska detaljhandeln, en väl etablerad kundbas och ett produktsortiment som nu kompletteras med Pricers ESL-system. C-POS systems, som är ISO-9001:2000 certifierat, har ett starkt fokus på service och kundorienterade utvecklingslösningar. Detta ger de två företagen en god grund för att leverera kundorienterade och mervärdeskapande lösningar. " Tyskland är en av de viktigaste marknaderna för Pricer och vi har redan en stark position på den marknaden. Det nya samarbetet med ett kvalitetsföretag som C-POS systems kommer att ytterligare stärka vår marknadsnärvaro och försäljning", säger Jan Forssjö, VD för Pricer AB (publ). För ytterligare information, v g kontakta: Jan Forssjö, VD, Pricer AB +018 188 100 Pricer AB (publ), grundat i Uppsala 1991, har en världsledande position som leverantör av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln. Pricer erbjuder elektroniska informationssystem som väsentligt ökar kundnyttan och kundernas produktivitet. Med det största produktutbudet på marknaden är Pricers ESL-system installerat i mer än 300 butiker i tre kontinenter. På kundlistan återfinns bland andra Europas näst största detaljhandelskedja och några av de största detaljhandelskedjorna i Japan. Pricer, i samarbete med ytterst kompetenta partners, erbjuder en totalt integrerad lösning tillsammans med tilläggsprodukter, applikationer och tjänster Pricer AB (publ) är noterat på Stockholmbörsens O-lista. För ytterligare information besök gärna Pricers hemsida; www.pricer.se. Registrering för automatiskt mottagna nyheter kan ske via webbplatsen. AWEK Nord C-POS systems GmbH är en av de ledande Point-Of-Sales distributörerna i Tyskland. Företagets affärsidé är att förse kunderna med kompletta lösningar. Genom att arbeta nära kunderna redan i uppbyggnadsskedet erbjuder AWEK Nord C-POS systems strategiska analyser och projektledning med målet att förse kunderna med nyckelfärdiga lösningar som omfattar framtidsorienterade produkter och maximal system integration. Ett kundorienterat call centre, tillsammans med högt kvalificerad system support och teknisk service personal samt garanterad kompetent och daglig support för alla installerade system, kompletterar kunderbjudandet. För ytterligare information, besök gärna www.cpos.de . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/31/20021031BIT00730/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar