4 miljoner till PRIMANT för system med ASP lösning!

4 miljoner till PRIMANT för system med ASP lösning! PRIMANT är i slutfasen av ett dansk-svenskt projekt som innebär leverans av ett webbaserat system för verksamhetsutveckling till Addsystems. Systemet har ett ordervärde på ca 4 miljoner kronor och den första versionen lanseras nu i oktober. Det unika med systemet är att det är en ASP-lösning (Application Service Provider). Detta innebär att kunderna endast behöver tillgång till Internet och kan prenumerera på systemet utan att behöva köpa det fullt ut. Systemet gör att organisationer effektivt kan driva ett förändringsarbete inom områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Lösningen stödjer kundföretagens hela implementerings- och förvaltningsprocesser genom integrerad utbildning, mål- och handlingsplaner, interna/externa enkäter, dokumentstyrning, avvikelsehantering och nyckeltalshantering. "Detta är ett föredömligt mjukvaruprojekt ur den synvinkeln att Addsystems har klart för sig vad produkten ska leverera för funktionalitet och vi står för den tekniska lösningen", säger Richard Wann-Hansson strategikonsult på PRIMANT. "Alla gör vad de är bäst på. Det här är den nya ekonomin i verkligheten", fortsätter Richard. Projektet innebär outsourcing på hög nivå vilket ställer en mängd tekniska krav på systemet. Normalt sätt levererar man ett system till en kund, men i detta fallet ska miljön kunna anpassas och underhållas till flera olika kunder samtidigt, utan att ge avkall på säkerheten. "Systemet kommer att passa alla företag, stora som små. Prissättningen för ASP-lösningen är mycket gynnsam jämfört med traditionella lösningar, speciellt för mindre företag. Större företag har dock också visat stort intresse. Vi har redan avtal med två stora internationella företag och många branschorganisationer har visat intresse", säger Stefan Nyberg från Addsystems. Samarbetet mellan PRIMANT och Addsystems har pågått sedan i mars, då Addsystems sökte sig till de södra regionerna för att hitta rätt partner. "PRIMANT förstod vad vi ville göra och det fanns resurser att avsätta till projektet. Vi kände att det inte var storleken på företaget utan kompetensen som var det viktiga och den fann vi hos PRIMANT", säger Stefan Nyberg. Om PRIMANT PRIMANT startades i januari 1998. Vi är idag 85 anställda med kontor i Malmö och Köpenhamn. Sedan ett par månader tillbaka är PRIMANT dotterbolag till Nasdaqnoterade Primix Solutions Inc. med säte i Boston, USA. PRIMANT är ett växande SIS-företag (Strategic Internet Services) som satsar på helhetslösningar inom e-business. Vi har kompetens inom strategi, creative design, systemutveckling samt allt tekniskt underhåll vilket gör att vi med säkerhet kan leverera högkvalificerade lösningar. Ytterligare information om PRIMANT finns på www.primant.se. Om Addsystems Företaget Addsystems arbetar med webbaserade system för verksamhetsutveckling, konsultverksamhet på ledningsnivå och utbildning. Addsystems har sitt ursprung i ett utvecklingssamarbete mellan O- listenoterade Enlight Interactive/Infinity Learning och miljökonsultföretaget Ecobalance. Addsystems verksamhet är inriktad på att tillhandahålla ett webbaserat system för verksamhetsutveckling inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö som skall stödja såväl implementeringsprocesser och certifiering som ett fortgående förändringsarbete. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01290/bit0002.pdf

Dokument & länkar