3,4 miljoner priset för varje tandläkarflytt

3,4 miljoner priset för varje tandläkarflytt Det är samhället och patienterna som får betala priset för att tandläkarna väljer att flytta utomlands. Kostnaden för varje utflyttad tandläkare uppskattas till 3,4 miljoner kronor enligt en utredning, "Vad kostar en tandläkarflytt?", som HUI, Handelns Utredningsinstitut, gjort på uppdrag av Sveriges Privattandläkarförening. - Att varje utflyttad tandläkare kostar samhället och patienterna över 3 miljoner kronor visar hur angeläget det är att vi kan behålla tandläkarna i Sverige. Som tandläkare är jag oroad över att tandvårdspolitiken idag är inriktad på att skapa efterfrågan på tandvård samtidigt som regeringen inte gör något för att säkra tillgången på tandläkare i Sverige. Det säger Bengt Franzon, ordförande i Sveriges Privattandläkarförening, i en kommentar till HUI: s utredning som presenterades i dag. - Tandläkarna flyttar utomlands för att de finner villkoren bättre där. Vi måste därför värna om långsiktiga och stabila spelregler för vårdgivarna om de ska vilja verka här. Regeringen skjuter till hundratals miljoner kronor till ett högkostnadsskydd, men tycks obekymrad om tillgången på tandläkare. Vi ser redan nu att äldre patienter skjuter på behandlingar i avvaktan på det nya högkostnadsskyddet för äldre. Vi befarar därför längre köer till tandläkarbehandling i höst. - Däremot är regeringen oroad över prisutvecklingen. Jag är mindre oroad av det. Efter 25 år av prisreglering är det inte underligt att såväl privattandvården som folktandvården behövt höja sina priser för att säkerställa en god tandvård till sina patienter. En återgång till en reglerad tandvårdsmarknad är det säkraste sättet att öka takten i flyttströmmarna till utlandet. - Vad regeringen på kort sikt kan göra för att öka utbudet är att låta tandläkare över 67 få vara anslutna till försäkringskassan. Det handlar om drygt 100 tandläkare med tillsammans 30 000 patienter. På längre sikt måste regeringen utforma tandvårdspolitiken så att den är attraktiv också för oss som arbetar inom tandvården. Det är också bra för patienterna. Därför behöver Sverige sina tandläkare i Sverige. Läs hela undersökningen på www.ptl.se under Nyheter. För ytterligare information kontakta: Lennart Nordgren, vd i Sveriges Privattandläkarförening, tfn arbete: 08-555 44 690, mobil: 070-782 19 18 Bengt Franzon, Privattandläkare och ordförande i Sveriges Privattandläkarförening, tfn arbete: 08-660 43 33, mobil: 070-779 10 29 Robert Gidehag, chefekonom på Handelns Utredningsinstitut (HUI), tfn arbete: 08-762 72 80, mobil: 070-652 62 00. Sveriges Privattandläkarförening är intresseorganisationen för tandläkare i privat verksamhet. Vi är den enda organisationen i Sverige som tar tillvara privattandvårdens intressen och ansluter 95 procent av Sveriges privattandläkare. Av landets 7 700 yrkesverksamma tandläkare är 3 300 inom privat verksamhet. Till skillnad från övrig vård och omsorg är det privata inslaget mycket stort inom tandvården. Av vuxenpatienterna går 80 procent i storstadsområdena och 60 procent på landsbygden till en privattandläkare. Tandvården i Sverige i dag omsätter ca 15 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/04/20020604BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/04/20020604BIT00440/wkr0002.pdf

Om oss

Privattandläkarna är branschorganisationen för tandvården, där majoriteten av Sveriges tandvårdsföretag är medlemmar. Som patient till en av våra medlemmar kan man känna sig trygg då alla medlemmar följer överenskommelsen med Konsumentverket och Privattandläkarnas etiska riktlinjer. Som patient kan man också alltid vända dig till förtroendenämnderna som löser tvister mellan patienter och medlemmar. http://www.ptl.se

Dokument & länkar