Liten omfattning av fusk i tandvården är glädjande, men inte överraskande

Riksförsäkringsverkets rapport, som överlämnades till Socialdepartementet idag, om fusk inom tandvårdsförsäkringen visar att förekomsten av fusk är liten bland tandläkarna.

Totalt har 992 tandvårdsräkningar granskats, fusk har förekommit i 15 fall. Debiteringsfel har upptäckts i 29 ärenden, men är inte att betrakta som fusk enligt Riksförsäkringsverket. - Det är glädjande, men inte överraskande att det fuskas i så liten utsträckning. Det stora flertalet av Sveriges tandläkare sköter sig utmärkt och ger en god vård till sina patienter. Det är också bra att de som fuskar blir upptäckta eftersom det inte bara är omoraliskt, utan också är osolidariskt med kollegorna. De snedvrider konkurrensen på ett osunt sätt genom att ta ut ersättning de inte är berättigade till. Vi tar bestämt avstånd från alla typer av fusk, säger Bengt Franzon, ordförande i Privattandläkarna. För mer information kontakta: Bengt Franzon, ordförande i Privattandläkarna, tfn: 08-556 775 14 (arb), mobil: 070-779 10 29 eller Lennart Nordgren, vd Privattandläkarna, tfn arbete: 08-555 44 690, mobil: 070-782 19 18. Besök www.ptl.se.

Om oss

Privattandläkarna är branschorganisationen för tandvården, där majoriteten av Sveriges tandvårdsföretag är medlemmar. Som patient till en av våra medlemmar kan man känna sig trygg då alla medlemmar följer överenskommelsen med Konsumentverket och Privattandläkarnas etiska riktlinjer. Som patient kan man också alltid vända dig till förtroendenämnderna som löser tvister mellan patienter och medlemmar. http://www.ptl.se

Dokument & länkar