Privattandläkarna välkomnar dialog med ministern

Sveriges privattandläkare reagerar starkt mot den ensidiga debatt som blossat upp av prisutvecklingen inom tandvården. - Vi arbetar för en sund prisutveckling av tandvården. Vi är dock inte beredda att göra avkall på den höga kvalitet som svensk tandvård har idag. Vi välkomnar därför vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johanssons besked om att hon vill inleda en dialog med branschen, säger Privattandläkarnas ordförande Bengt Franzon. För mer information kontakta: Bengt Franzon, ordförande i Privattandläkarna, tfn: 08-556 775 14 (arb), mobil: 070-779 10 29 eller Lennart Nordgren, vd Privattandläkarna, tfn arbete: 08-555 44 690, mobil: 070-782 19 18. Besök www.ptl.se

Om oss

Privattandläkarna är branschorganisationen för tandvården, där majoriteten av Sveriges tandvårdsföretag är medlemmar. Som patient till en av våra medlemmar kan man känna sig trygg då alla medlemmar följer överenskommelsen med Konsumentverket och Privattandläkarnas etiska riktlinjer. Som patient kan man också alltid vända dig till förtroendenämnderna som löser tvister mellan patienter och medlemmar. http://www.ptl.se

Dokument & länkar