Regeringen väljer fel väg

Regeringen väljer fel väg Vid Socialdemokraternas partikongress igår redovisade socialminister Lars Engqvist att regeringen avser att införa ett högkostnadsskydd för alla över 65 år. Det skydd som ska införas gäller protetiska arbeten, det vill säga kronor och broar, där alla över 65 inte ska betala mer än 7 000 kr enligt socialministern. Regeringen väljer fel väg, säger Bengt Franzon, ordförande för Sveriges Privattandläkarförening. Visst behövs det ett bättre högkostnadsskydd inom tandvården, men ett sådant bör riktas till patienter med stora vårdbehov och inte till patienter över en viss ålder. Denna uppfattning står hela Tandvårdssverige bakom av naturliga skäl. Varför ska inte en ensamstående mamma som är 43 år och som har stora tandvårdsbehov få samma skydd som en 65-åring. Lars Engqvist förslag om maxtaxa på 7 000 kr är inte korrekt, eftersom patienten själv ska betala materialkostnaden, fortsätter Bengt Franzon. Det innebär i praktiken att patienterna kommer att få betala avsevärt mer än 7 000 kr. Det kan istället handla om kostnader för patienterna på upp till 15 000 - 20 000 kr. Vidare innebär förslaget en återgång till en reglering inom tandvården. Något som också hela Tandvårdssverige har avvisat. En reglering skulle ytterligare förvärra den kris som finns idag när det gäller tillgången på tandläkare. I en Demoskopundersökning (finns på www.ptl.se), som presenterades av Privattandläkarna i augusti, kan 70 procent av privattandläkarna tänka sig att arbeta utomlands. Inför istället ett högkostnadsskydd som grundar sig på vårdbehov och låt den reform som trädde i kraft den 1 januari 1999 få en chans att utvecklas. Alla inom tandvården anser att den reformen var bra, avslutar Bengt Franzon. För ytterligare upplysningar kontakta: tandläkare Bengt Franzon, tfn: 08- 25 79 81, mobil: 070-779 10 29 eller Lennart Nordgren, VD, Privattandläkarna, tfn: 08-754 40 90, mobil: 070-782 19 18. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00840/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00840/bit0002.pdf

Om oss

Privattandläkarna är branschorganisationen för tandvården, där majoriteten av Sveriges tandvårdsföretag är medlemmar. Som patient till en av våra medlemmar kan man känna sig trygg då alla medlemmar följer överenskommelsen med Konsumentverket och Privattandläkarnas etiska riktlinjer. Som patient kan man också alltid vända dig till förtroendenämnderna som löser tvister mellan patienter och medlemmar. http://www.ptl.se

Dokument & länkar