Tandvård kostar mindre än 3 000 kr

Tandvård kostar mindre än 3 000 kr - Det är djupt olyckligt att Riksförsäkringsverket bidrar till den utbredda missuppfattningen att svensk tandvård är dyr, säger Lennart Nordgren, vd hos Privattandläkarna i en kommentar till RFV:s rapport om prisutvecklingen inom tandvården som presenterades i dag. Enligt en Sifoundersökning som Privattandläkarna gjort visar det sig att de allra flesta har relativt låga kostnader för sina tandläkarbehandlingar. Över hälften (52 procent) av svenskarna betalade mindre än 1 000 kronor det senaste året för sina tandläkarbesök. Åtta av tio (81 procent) hade tandvårdskostnader på mindre än 3 000 kronor - Vi kan vara glada över att vi i Sverige har en mycket god tandhälsa. Den är resultatet av förebyggande tandvård sedan unga år. I alla åldrar förbättras tandhälsan stadigt. I inget annat land i Europa finns det så många äldre med sina tänder i behåll som i Sverige, säger Lennart Nordgren, vd hos Privattandläkarna. Dessutom tycker åtta av tio (76 procent) svenskar som det senaste året behandlat sina tänder att behandlingen var värd sitt pris. Över hälften (53 procent) tycker absolut att behandlingen var värd priset. - Att det ändå finns människor i alla åldrar som har höga tandvårdskostnader talar för att det behövs ett bra högkostnadsskydd som är baserat på vårdbehov. Dagens högkostnadsskydd för personer över 65 år skyddar en grupp, men utestänger andra med stora vårdbehov, säger Lennart Nordgren. En viktig fråga för den framtida tandhälsan är om människor avstår från att gå till tandläkaren för att priserna på tandvården anses för höga. Sju av tio (68 procent) av svenskarna ger beskedet att de inte påverkas av priserna utan går lika ofta som de brukar göra. Ju äldre man är, desto tydligare är den uppfattningen. 81 procent av 50-64-åringarna går lika ofta till tandläkaren. Ytterligare information lämnas av Lennart Nordgren, vd, Privattandläkarna, mobil: 070-782 19 18. För att ta del av hela undersökningen se www.ptl.se/pressrum. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/04/20030404BIT00980/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/04/20030404BIT00980/wkr0002.pdf

Om oss

Privattandläkarna är branschorganisationen för tandvården, där majoriteten av Sveriges tandvårdsföretag är medlemmar. Som patient till en av våra medlemmar kan man känna sig trygg då alla medlemmar följer överenskommelsen med Konsumentverket och Privattandläkarnas etiska riktlinjer. Som patient kan man också alltid vända dig till förtroendenämnderna som löser tvister mellan patienter och medlemmar. http://www.ptl.se

Dokument & länkar