Aktieförsäljning i ProAct

Aktieförsäljning i ProAct ProActs aktiekurs har fallit avsevärt under den senaste tiden och kursen är nu under första noteringskurs oktober 1997 och värderas under nettokassan vid årsskiftet. Mina aktier har varit i depå hos bank och delvis utgjort säkerhet för andra finansiella åtaganden. Banken har meddelat mig att de har på eget beslut sålt en stor del av mitt aktieinnehav. Mitt innehav i ProAct uppgår per idag till 136 400 aktier. ProAct är enligt min mening ett bolag som är i gott skick med en bra underliggande verksamhet och stark finansiell ställning. Jag är helt övertygad om att verksamheten kommer att utvecklas positivt och att jag senare under året kommer att kunna öka mitt aktieinnehav i bolaget. Henrik Holm VD och koncernchef ProAct IT Group AB (publ) Ytterligare information lämnas av: Koncernchef Henrik Holm, Tel 08 410 666 80, henrik.holm@proact.se och styrelsens ordförande Lars Grönberg på telefon +46 70 727 54 55 Mer information och bilder finns på www.proact.se. ProAct är en fristående specialist som erbjuder avancerade lösningar inom InfoStruktur, det vill säga den infrastruktur i en organisation som har till uppgift att lagra, skydda, flytta och återskapa olika typer av information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz, inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av sin InfoStruktur. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Hamar, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall och Zürich, med cirka 320 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning.Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/03/20030403BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/03/20030403BIT00050/wkr0002.pdf

Om oss

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 100 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 1,000 anställda med kontor i 13 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Prenumerera

Dokument & länkar