Delårsrapport januari - september 2000

DELÅRSRAPPORT januari - september 2000 Perioden i sammandrag * Omsättningen för perioden uppgick till 413,5 (305,0) MSEK, en ökning med 36%. * Resultat efter finansnetto exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 2,7 (0,1) MSEK. * Medelantal anställda har ökat till 197 (143) personer. * Internet Service Provider (ISP), Application Service Provider (ASP) och webhosting ökar efterfrågan på säker infrastruktur, vilket gynnar ProAct. * Styrelsen bedömer att omsättningstillväxten för helåret kommer att överstiga 50%, med positivt resultat. Viktiga händelser under perioden * Nya större kunder under perioden är bl a TeleDanmark Internet och Ericsson Software Technology. * Avtal som Storage Service Provider (SSP) för digital bildlagring inom sjukvården har tecknats med Västra Götalands län. * Framgångsrika satsningar inom säkerhet på Internet har året resulterat i ett 10-tal nya kunder inom bl a bank, finans och telecom. * Nordiskt samarbetsavtal med Veritas Software Corp stärker ProActs erbjudande inom Storage management och Storage Area Networks (SAN). * Nytt regionkontor har etablerats i Sundsvall. ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge och Sverige inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund samt Sundsvall, med drygt 210 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, Attract40. Marknad ProAct har rollen som specialist och fristående integratör i Norden, med fokus på att säkerställa verksamhetskritisk information. Utbredningen av Internet och ökad affärsverksamhet på nätet ställer krav på hög säkerhet, åtkomst till information, korta svarstider och hög tillgänglighet, 24 timmar om dygnet, året runt. ProActs kompetens och systemlösningar efterfrågas i allt högre grad av såväl traditionella kunder som kundgrupper inom den sk nya ekonomin. En säker infrastruktur består bl a av datalagring, säkerhet, nät och närliggande funktioner för ökad prestanda och tillgänglighet. Infrastruktur utgör ett fundament för verksamhetskritiska tillämpningar. Marknaden växer mycket snabbt, uppskattningsvis 30-50% per år, inom detta grundläggande och branschoberoende område, säker infrastruktur. Den ekonomiska utvecklingen under perioden ProActs nettoomsättning för perioden uppgick till 413,5 (305,0) MSEK, en ökning med 36% jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningstillväxten har under året varit mycket stark i Sverige och något svagare i de övriga nordiska länderna.. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00300/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00300/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 100 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 1,000 anställda med kontor i 15 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Prenumerera

Dokument & länkar