Kvartalsrapport juli - september 2002

Report this content

KVARTALSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2002 Ökade tjänsteintäkter och lägre systemförsäljning under tredje kvartalet Tredje kvartalet har kännetecknats av ovanligt få avslut i marknaden och detta har påverkat ProActs resultat negativt. Tjänsteverksamheten har utvecklats positivt varav en stor del är relaterat till kontraktsbasen. Fortsatta satsningar inom nät och säkerhet belastar rörelseresultatet. Hög aktivitetsnivå i samtliga länder i kombination med god orderstock medför positiva utsikter för fjärde kvartalet. För innevarande år förväntas ett positivt EBITA-resultat. Tredje kvartalet i sammandrag * Omsättningen uppgick till 136,5 (155,6) MSEK. * Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till -16,8 (-7,8) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -22,4 (-11,6) MSEK. Januari - September i sammandrag * Omsättningen uppgick till 533,7 (553,0*) MSEK varav systemförsäljningen har minskat med 14% och tjänsteintäkterna ökat med 19% jämfört med föregående år. * Rörelseresultat före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till -14,3 (0,6*) MSEK. *) exklusive realisationsvinst från försäljningen av rörelsen i ProAct Medical 21,0 MSEK Viktiga händelser under tredje kvartalet * Förvärv av Christiania Consulting AS med god lönsamhet tillför 40 konsulter. * Ökad närvaro i södra Sverige - ProAct NetWorking AB öppnar kontor i Lund. * Ett flertal större affärer har genomförts, främst under slutet av perioden, bland annat till Helse Øst, Länsförsäkringar, Telia, Volvo och WesternGeco. Viktiga händelser efter rapportperioden * Förvärv av rörelsen i Systemkompetens tillför åtta konsulter. ProAct är specialist och fristående integratör med kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz, inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Hamar, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall, Karlskrona och Zürich, med cirka 360 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. Det är personalens tekniska kompetens och erfarenhet som utmärker ProAct. Under 2001 omsatte företaget drygt 826 MSEK. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00240/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00240/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar