Ledningsförändring i PROACT IT GROUP

Ledningsförändring i PROACT IT GROUP PROACT:s VD och koncernchef Henrik Holm har i samråd med styrelsen beslutat att lämna sitt uppdrag som VD och koncernchef. Styrelsen i PROACT sätter nu i gång ett arbete för att hitta en efterträdare. Ambitionen är att senast den 1 november vara klar med rekryteringen. Henrik Holm kvarstannar som VD tills efterträdaren har tillträtt. Henrik Holm kvarstår i bolagets styrelse. Henrik Holm är grundare av PROACT och har varit koncernchef och styrelseordförande för bolaget under olika perioder från starten 1994. I början av 2003 återinträdde Henrik Holm som VD. PROACT går nu in i en ny fas med en ökande kontraktsbas och stabila konsultintäkter som i kombination med lägre kostnader skapar förutsättningar för uthållig lönsamhet. - Jag kommer att kunna ägna mer tid åt befintliga och nya styrelseuppdrag. Jag hoppas även att i olika rådgivande eller operativa roller kunna bidra med mina kunskaper som entreprenör. Resan på PROACT har varit fantastisk och lärorik. Nu känns det rätt att efter tio år och efter en framgångsrik integration av Dimension lämna över till nya krafter och ta ett nytt steg i min personliga utveckling, säger Henrik Holm. - PROACT är ett mycket intressant bolag med spännande utmaningar framför sig. Vi är säkra på att det finns en rad kompetenta och drivna ledare inom den moderna IT-industrin som är intresserade av att axla dessa utmaningar, säger Lars Grönberg, styrelseordförande i PROACT. För mer information vänligen kontakta: Koncernchef Henrik Holm, Tel: 08 410 666 80, henrik.holm@proact.se Styrelseordförande Lars Grönberg, Tel: 070 727 54 55, greenhill@swipnet.se Mer information och bilder finns på www.proact.se. Om PROACT PROACT är en fristående informations- och teknikspecialist som vänder sig till företag och organisationer för hantering av snabbt växande informationsvolymer och affärskritisk information. PROACT kombinerar ledande specialistkunskap inom information och teknik med erfarenhet från cirka 1.500 kunder i lösningar för IT-infrastruktur som bidrar till att göra kundernas dagliga verksamhet mer lönsam. PROACT-koncernen har cirka 360 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge, Schweiz och Sverige. ProAct grundades 1994. Moderbolaget PROACT IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen PACT sedan 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/20/20040820BIT00050/wkr0001.pdf

Om oss

Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra IT-tjänster levererar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna. Proact hanterar 100 petabyte information via molntjänster och företaget har genomfört fler än 3 500 framgångsrika projekt över hela världen. Proact-koncernen har fler än 1,000 anställda med kontor i 13 länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. Ytterligare information om Proacts verksamhet finns på www.proact.se

Prenumerera

Dokument & länkar